Foto: Polfoto

Mål verdensmålene

Nyt undervisningsmateriale om FN’s mål for bæredygtig udvikling

I den nye læreplan for naturgeografi er kernestoffet udvidet med FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Nu er der kommet nyt undervisningsmateriale, som fokuserer netop på dette punkt.

Materialet består af 8 cases med øvelser. De behandler de verdensmål for bæredygtig udvikling, der berører naturgeografi og geografi i gymnasiet og på HF. Vi kommer vidt omkring, fra råstoffer i Congo til klimaforandringer i Grønland og affald i både Stillehavet og i Danmark.

Materialet findes i et printbart hæfte:

her

Det ligger online på:

U-web

Og

EMU Danmarks læringsportal

Samt på:

www.verdensmaalene.dk, hvor der også ligger andre cases/øvelser udviklet af Globale Gymnasier

Alle cases/øvelser er gratis og kræver ikke login. Til hver case er der en introduktion og læsemateriale.

Netmediet Bias.nu og Niels Vinther har udviklet materialet i samarbejde med Geografilærerforeningen, Mellemfolkeligt Samvirke, UNDP, Globale Gymnasier og en række udvalgte geografilærere.

Kommentarer

kommentarer