Foto: Tycho Gregers / Scanpix

Ulvebestanden i Danmark er minimal

Danmark har aktuelt 10-11 ulve. DF’s Søren Espersen har på fornemmelsen, at nogle af dem er blevet sat ud af mennesker. Forsker afviser, at det er muligt, men regeringen undersøger alligevel sagen.

Danmarks samlede ulvebestand blev kraftigt reduceret, da en ulv i sidste uge blev skudt og dræbt nær Ulfborg i Vestjylland.

Danmarks ulvebestand består nu af én ulvefamilie på 9 i området omkring Ulfborg. Desuden holder én strejfende hanulv til i Nordjylland. De 10 ulve udgør formentlig hele Danmarks samlede ulvebestand. Måske er der også en ellevte ulv – hvis den da stadig er i landet.

Ulvene bliver registret af Naturhistorisk Museum Aarhus, der sammen med Aarhus Universitet har til opgave at overvåge ulve i Danmark under Miljøministeriet.

»Der er to voksne og syv hvalpe. Det er ni. Så har vi dokumentation for, at der er én voksen ulv i Nordjylland, der bevæger sig meget rundt i Vendsyssel. Og så har vi indikationer på, at der en ellevte ulv i Midtjylland. Det er slet ikke sikkert, at den er i Midtjylland længere, den kan være vandret et andet sted hen,« siger forsker Kent Olsen fra Naturhistorisk Museum.

Kent Olsen understreger, at han selvfølgelig ikke med sikkerhed kan sige, at de 10-11 ulve er det eksakte antal ulve, vi aktuelt har i Danmark. Men sandsynligheden for, at tallet passer, er stor.

»Vi kan ikke udelukke, at der er flere ulve, men det er ganske få flere, der kan være tale om. Ulve har det med at blive set. Så det er et spørgsmål om tid, før de dukker op. Det gør, at vi konkluderer, at der ikke er noget, der tyder på, at vi har ulve andre steder, og slet ikke stedfaste ulve,« siger han.

Museet og Aarhus Universitet har netop udgivet en rapport om ulvebestanden i Danmark. Bias har på baggrund af forskernes data lavet et kort over alle registrerede observationer af ulve i landet.

Der er gjort flest fund omkring Ulfborg i Vestjylland. De i alt 99 fund er udtryk for, at ulvefamilien på nu 9 netop holder til her.

Familien blev grundlagt i 2016 af en han- og en hunulv, der indvandrede fra Tyskland. De fik 8 hvalpe i 2017.

Det var en af de 8 hvalpe, der blev skudt i sidste uge. Den samlede ulvebestand i Danmark blev dermed barberet med over 9 procent.

Er ulven blevet placeret af mennesker?

Dansk Folkepartis næstformand, Søren Espersen, har flere gange udtalt, at han har på fornemmelsen, at ulven er blevet sat ud i den danske natur af mennesker.

Han udtalte i et interview med Radio24syv, at han har »lumsk fornemmelse af, at der har været nogle varebiler involveret«.

Den fornemmelse har han stadig.

»Mig bekendt har vi set en ulv i Hanstholm. Og det, synes jeg, er enormt lang at spadsere for en ulv – fra Schwarzwald, eller hvor den nu kommer fra,« siger han til Bias og uddyber:

»Jeg har ikke noget grundlag for at have den fornemmelse, men jeg har den nu engang.«

Dansk Folkeparti har på et gruppebestyrelsesmøde netop vedtaget, at ulven ikke hører hjemme i Danmark.

»Problemet er, at der er hundredevis af mennesker, som er rædselsslagne, der hvor de bor. De tør ikke sende deres børn af sted ned til bageren, fordi ulven lister omkring meget tæt på beboede områder,« siger han.

Kent Olsen mener, at det er meget usandsynligt, at ulven skulle være transporteret til landet.

Ud af de syv voksne ulve, som museet har genetiske koder fra, kan man spore seks tilbage til Tyskland, hvor de er født. Den syvende har en genetisk kode, der placerer den inden for samme bestand.

Desuden er der fundet spor af fem af de syv ulve i Slesvig-Holsten, inden de kom ind i Danmark.

Kent Olsen finder det derfor usandsynligt, at de to sidste ulve ikke selv skulle have fundet herop.

Forskerne kan se, at ulveparret fra Ulfborg kommer fra Tyskland, og at en af dem har efterladt DNA i Slesvig-Holsten på deres vej til Danmark.

Søren Espersen tager forskerens udlægning til efterretning.

»Han må vide mere om det, end jeg gør, så det må jeg tage til efterretning. Jeg ved ikke spor om det,« siger Søren Espersen.

»Det er ikke en teori. Det er en fornemmelse.«

Det ændrer dog ikke noget ved hans »fornemmelse« af, at mennesker skulle have sat ulven ud i naturen:

»Det er ikke en teori. Det er en fornemmelse. Og jeg har ikke noget at have den i. Jeg kan ikke hamle op med en ekspert. Jeg må hellere “rest my case”. Men jeg har stadig en fornemmelse af, at det er sådan, det er foregået,« siger han.

Regeringen undersøger nu sagen

Venstres gruppeformand Søren Gade ønsker at få be- eller afkræftet nogle af rygterne, om at mennesker skulle have hjulpet ulvene i Danmark. Det udtalte han i et interview til Radio24Syv tirsdag.

Han vil derfor have undersøgt, om den ulv, der blev skudt i sidste uge, var blevet vaccineret af mennesker.

Thomas Danielsen, der er ansvarlig for vildt- og ulvepolitik i Venstre, bekræfter over for Bias, at den dræbte ulv nu skal undersøges for, om mennesker skulle have givet den en vaccine mod hvalpesyge.

»Det er en lille ting at gøre i forhold til, at resultatet vil kunne slå de myter ned, der florerer omkring ulven i Danmark. Derfor bør det kunne hjælpe forskere og andre, der bliver mødt med spørgsmålet, om ulven er udsat eller ej. Resultatet kan så be- eller afkræfte, om ulven har været i menneskehænder,« siger han til Bias.

Det er til trods for, at forskerne kan dokumentere, at den dræbte ulv er hvalp af de to ulve, der er indvandret fra Tyskland.

– Er det så ikke et spørgsmål om at afkræfte, at ulven er blevet plantet af mennesker frem for at ”be- eller afkræfte” teorien?

»Jeg kan ikke svare på, om der er blevet placeret en ulv et sted. Der er jo alverdens skriverier om ulvetransporter. Jeg kan ikke svare på, hvor meget der er sandt og forkert. Vi ønsker at få af- eller bekræftet, om den ulv, der er blevet indleveret, har været i menneskehænder,« siger han.

Regeringen har sat Vildtforvaltningsrådet til at opdatere forvaltningsplanen for ulve, så det bliver mere klart, hvornår man må skyde en ulv. Og så ønsker Venstre at mindske fredningsgraden på ulven, der i dag har en af de højeste fredningsgrader i Europa.

Kommentarer

kommentarer