Foto: Mads Claus Rasmussen: Ritzau/Scanpix

Tilliden til det offentlige stiger

Selvom året har været fyldt af skandalesager, så er danskernes tillid til offentlige myndigheder steget siden 2017. Men der er plads til forbedring, mener PwC.

PwC’s netop udsendte Tillidsbarometer 2018 viser, at danskernes tillid til offentlige institutioner er steget fra 2017 til 2018. Således er tillidstallet nu steget til 61 i 2018 fra 59 i 2017, hvor det første Tillidsbarometer blev udsendt.

Tillidsbarometeret viser samtidig, at der ikke blot er sket en stigning til 61 i det overordnede indekstal, men at der også er sket en stigning i danskernes tillid til 8 ud af 11 institutioner.

PwC har i samarbejde med Epinion lanceret et nyt Tillidsbarometer, hvor ca. 1.500 danskere har svaret på spørgsmål om tillid til hinanden og til deres omverden, herunder deres opfattelse af en række forskellige offentlige institutioner.

»Den høje danske tillid er en af vores største styrker, og det er en vigtig grund til, at vi i Danmark har nemt ved at handle med hinanden og omverdenen. Dette underbygges også af, at vi i Danmark har en lav grad af korruption sammenlignet med mange andre lande. Ifølge Tillidsbarometeret er tilliden i en stadig mere digital verden dog udfordret, og dette aspekt er derfor vigtigt at tage fat om,« siger Mogens Nørgaard Mogensen, adm. direktør og Senior Partner i PwC.

Danskerne tror på retsvæsenet

Når det går den rigtige vej med danskernes tillid til offentlige institutioner skyldes det især, at der er sket en stigning i danskernes tillid til 8 ud af de 11 institutioner, der er målt på. Det er særligt til retsvæsnet (hvor indekset går fra indeks 68 til 71), skattevæsnet (fra indeks 46 til 48) samt kommunalpolitikerne (fra indeks 44 til 48), at danskernes tillid er steget.


Netop den øgede tillid til skattevæsenet kan undre i en tid, hvor netop denne myndighed har været involveret i spektakulære skandalesager. PwC kan ikke umiddelbart forklare, hvorfor tilliden på dette område er steget, men fremhæver, at det er en positiv udvikling, da tilliden til skattevæsenet er afgørende og bærende for samfundet for at bevare det, revisorgiganten kalder »den danske skattemoral.«

»Tilliden til vores institutioner og ikke mindst skattevæsnet er i det hele taget et vigtigt element i vores velfærdssystem,« forklarer Christian Klibo, partner i PwC.

»Målingen understreger, at danskerne generelt har tillid til vores myndigheder, og at vi i Danmark har et samfund, hvor vi har tillid til hinanden. Danskerne har tillid til, at politiet og retsvæsnet er sat i verden for at hjælpe og beskytte de danske borgere,« siger Christian Klibo.

Danskernes tillid til Folketinget i bund

På trods af en stigning i tilliden til de kommunale politikere, ligger tilliden til dem, sammen med tilliden til Folketinget, fortsat i den lave ende af Tillidsbarometeret; begge opnår et indekstal i 2018 på 48.

»Det er måske ikke så overraskende, at vi finder kommunale politikere og Folketinget i den lave ende af Tillidsbarometeret. Det kan skyldes, at danskerne ikke længere har nogen særlig tilknytning til de politiske partier. Derfor er der mere end nogensinde behov for at inddrage borgerne i politikudviklingen,« vurderer PwC’s Christian Klibo og tilføjer:

»Det er afgørende, at vi fortsat har fokus på tillid, da det er en af vores største styrker i det danske samfund, og en høj tillid er bl.a. en vigtig grund til, at vi i Danmark har nemt ved at handle med hinanden og omverdenen. Vi har en lav grad af korruption mv. Tillid er i det hele taget vigtig for den sociale sammenhængskraft, som på mange måder er forudsætningen for en god økonomi og en stærk produktionskraft i samfundet.«

GPDR uden effekt

Kontakten mellem danskerne og de offentlige myndigheder foregår i stadig stigende grad digitalt i form af fx selvbetjeningsløsninger. PwC har derfor bedt danskerne forholde sig til otte udsagn, der er relaterede til danskernes tillid til det offentliges databehandling.

Tillidsbarometeret 2018 viser, at danskernes tillid til de offentlige myndigheders databehandling ligger på indeks 61. I 2017 lå indekstallet også på 61, hvorfor der ikke er sket en udvikling i indekstallet i denne periode.

Ligesom det er tilfældet med tilliden til det private erhvervslivs databehandling, skete der et mindre dyk i danskernes tillid til offentlige myndigheders databehandling i perioden før implementeringen af EU’s databeskyttelsesforordning, GDPR, der har til formål at styrke og harmonisere beskyttelsen af personoplysninger i Den Europæiske Union. Indekstallet faldt således fra 61 til 57 i perioden mellem Tillidsbarometeret 2017 og ekstramålingen i maj 2018.

Ser man på udviklingen fra 2017 til 2018, har GDPR dog endnu ikke haft den ønskede effekt til trods for de offentlige myndigheders massive indsats på området.

»Tillidsbarometeret viser, at der er et stort potentiale for såvel det offentlige som det private erhvervsliv i at have en dialog med danskerne om opbevaringen af deres data. Det kan uden tvivl øge tilliden til det private som det offentliges databehandling, hvis danskerne får vished for, at deres data kun opbevares så længe, som det er aftalt,« forklarer PwC’s adm. direktør, Mogens Nørgaard Mogensen.

Kommentarer

kommentarer