Foto: Karsten Schnack / Scanpix

Svensk valg: Skåne er det nye Sønderjylland

I 19 af Skånes 33 kommuner fik det indvandringskritiske Sverigedemokraterne (SD) flest stemmer ved søndagens valg i Sverige. »Samme mønster som i Danmark,« siger dataanalytiker.

SD havde et særdeles stærkt valg i Sveriges sydlige landsdel Skåne. I en enkelt kommune, Sjöbo, opnåede SD 39,4 procent af stemmerne, hvilket gør kommunen til landets stærkeste SD-højborg.

Sjöbo har i mange år været forbundet med kritik af indvandrere. Allerede i 1989 fik et lokalt parti foranstaltet en folkeafstemning om et kommunalt modtagecenter for flygtninge.

Men SD’s fremgang i Skåne omfatter ikke kun Sjöbo. I valget til Riksdagen blev partiet størst i mindst 19 af landsdelens 33 kommuner.

Og i fem af disse var opbakningen ifølge den foreløbige optælling på over 35 procent.

Danske tilstande

Det er nærliggende at pege på, at det var samme tendens, som vi så ved det danske folketingsvalg i 2015.

Da fik SD´s danske søsterparti, Dansk Folkeparti (DF), 21 procent af stemmerne på landsplan, altså ca. hver femte stemme.

Men i Sønderjylland så det anderledes ud, der fik DF knap hver tredje stemme og satte sig dermed solidt på hele den sydlige del af Jylland. Faktisk var partiet kun én kreds fra at gøre rent bord i Sønderjylland.

Dataanalytiker Mikkel Krogsholm, der er dataanalytiker og CEO i analysevirksomheden 56north har set på de nye svenske tal, og han konstaterer, at der er en række forhold, der går igen ved søndagens valg i Sverige, som vi også så ved sidste danske folketingsvalg i 2015.

Sverige: Nord, rød – syd, indvandrerkritisk

»Dansk Folkepartis stemmer var koncentreret geografisk nede i det sydlige Danmark. Vi ser noget af det samme ved dette svenske valg,« siger Mikkel Krogsholm, der understreger, at han ikke er ekspert i svensk politik.

Han har benyttet valgdata fra alle 6.004 valgsteder i Skåne og grafisk vist, hvordan de enkelte partier har performet lokalt. Ifølge ham er der tre tydelige mønstre ved valgresultaterne fra Skåne.

I kortet over Sverige er valgresultaterne fra de 6004 valgsteder plottet ind. De viser et tydeligt mønster, hvor Sverigedemokraterne står stærkt i Sydsverige (Skåne) og Socialedemokraterne stærkt i Nordsverige. Det fremgår også tydeligt at Moderaterne har sat sig på Stockholm. Kilde: https://data.val.se/

»I det nordlige Sverige var det største parti i overvejende grad Socialdemokraterne. I det sydlige Sverige var det i overvejende grad Sverigedemokraterne. Og så er der to store klynger af Moderaterne, der er koncentreret omkring de to største byer i Sverige, Stockholm og Göteborg. Norden i Sverige er rød, i syden er de Sverigedemokraterne, og de store metropoler er borgerlige,« forklarer Mikkel Krogsholm.

Sammenhæng mellem alder og partivalg

Men det er ikke kun de større geografiske mønstre, der går igen. Mikkel Krogsholm har set på sammenhængen mellem, hvilket parti svenskerne stemte på og vælgernes alder. Også her finder han noget, der ligner, hvad vi har set i Danmark.

»Vi ved fra de danske erfaringer, at det i høj grad er de ældre, der stemmer på Dansk Folkeparti. Det samme, kan vi se, gjorde sig gældende i Sverige i søndags. Der er en lettere korrelation mellem alder, og hvem der stemmer på Sverigedemokraterne. Jo ældre folk er ved stemmeboksen, jo større sandsynlighed er der for, at de stemmer på Sverigedemokraterne. Så også her er der den samme tendens,« siger Mikkel Krogsholm.

Diagrammet viser en korrelationsanalyse, der illustrerer sammenhængen (eller mangel på samme) mellem alder og partipræference. I næstøverste række kan man se, at der er en lille korrelation ved Sverigedemokraterne og ældre vælgere. Korrelationskoefficienten er på 0,35 ved alderen 65+, hvilket tyder på en sammenhæng. Kilde: https://data.val.se/

Socialdemokraterne er stadig størst i Sverige

Jörgen Grubb formand for SD i Malmö, var yderst tilfreds med resultaterne.

»Det er ikke overraskende, og det er godt. Vi regnede med, at vi ville blive de største i Skåne,« sagde han til avisen Expressen på valgaftenen i søndags.

På spørgsmålet om, hvorfor SD opnåede at blive de største i Skåne, forklarede Jörgen Grubb:

»Vælgerne har indset, at der er behov for forandring i politikken, og Skåne er meget påvirket af indvandrere; skåningerne har oplevet både fordele og ulemper.«

Regeringspartiet Socialdemokraterne var allerede inden valget under stærkt pres fra det borgerlige Moderaterne og det indvandringskritiske SD.

Valget har ændret det politiske landskab i Sverige, da de etablerede midterpartier mistede stemmer, mens SD gik frem.

Samlet set endte Socialdemokraterne som det største parti i Sverige med godt 25 procent af stemmerne. SD blev det næststørste med 23,6 procent.

Ingen af de andre partier ønsker dog at samarbejde med SD, og det kan presse den politiske stabilitet i Sverige.

Kommentarer

kommentarer