Her er prisen for din billet til folkekirken

Langt de fleste er fortsat med i Danmarks største fællesskab, folkekirken. Men selvom kirkens ceremonier er ens på tværs af kommunegrænserne, er prisen for medlemskabet langt fra ens.

Prisen for at være medlem af den danske Folkekirke afhænger i høj grad af, hvor du bor, det viser en oversigt over kirkeskatteprocenterne for Danmarks 98 kommuner.

Det dyreste medlemskab finder vi på Læsø. Her skal du punge ud med hele 1,3 procent af din skattepligtigeindkomst, hvis du vil være en del af det kirkelige fællesskab.

Billigst er medlemskabet i Gentofte Kommune. Her slipper borgerne med at aflevere 0,41 procent af den skattepligtige indkomst til Folkekirken.

På kortet herunder kan du se, hvor meget medlemmerne betaler i de forskellige kommuner.

Kirkeskatteprocenten udlignes af indkomsterne

Selvom kirkeskatteprocenterne svinger meget fra kommuner til kommune, er det dog ikke hele sandheden om prisen på et medlemskab af folkekirken.

Det er provstiudvalget i landets provstier, der fastsætter rammerne for de lokale kirkelige kassers budgetter samt det beløb, der skal udskrives i kirkeskat til de lokale kasser. Og noget kunne tyde på, at provstiudvalgene skeler til kommunernes borgeres indkomst, når de fastsætter kirkeskatten.

En del af forklaringen på de store forskelle i prisen for medlemskabet ligger i, at der er stor forskel på gen gennemsnitlige skattepligtige indkomst i de forskellige kommuner.

Hvis vi sammenligner Gentofte Kommune og Læsø Kommune, der har henholdsvis den laveste og højeste kirkeskatteprocent, og sammenholder med den gennemsnitlige skattepligtige indkomst for de to kommuner, står det da også klart, at forskellen på prisen for medlemskabet i kroner er en helt anden.

Læsø: Kirkeskatteprocent på 1,3 og gennemsnitlig skattepligtigindkomst på 197.015 (2015-tal).

Gentofte: Kirkeskatteprocent på 0,41 og gennemsnitlig skattepligtigindkomst på 408.095 (2015-tal).

Ser vi udelukkende på procentsatsen, betaler Læsø-borgerne altså mere end tre gange så meget til kirken. Men når vi regner på tallene, står det klart, at forskellen i kroner er noget mindre.

En simpel udregning viser, at den gennemsnitlige kirkeskattebetaling er 1673 kr. i Gentofte og 2560 kr. i Læsø Kommune.

Dermed er forskellen kun 887 kroner årligt, eller hvad der svarer til 50 procent ekstra i kirkeskat for Læsøborgerne.

Herunder kan du se den gennemsnitlige skattepligtige indkomst for kommunerne.

Milliarder i kirkeskat

Den samlede kirkeskattebetaling løber op i milliarder af kroner. Kirkeministeriet anslår, at folkekirkens medlemmer tilsammen kommer til at betale 6,6 milliarder i kirkeskat i 2017.

Af de i alt ca. 6,6 milliarder kr. i kirkeskat i 2017 går godt 5,5 mia. kr. til de lokale kasser, mens 1,1 mia. kr. er landskirkeskat.

Færre til at betale gildet

Det er en kendt sandhed, at andelen af befolkningen, der er medlem af Folkekirken er dalende. Om det skyldes en sekularisering af samfundet, en ændring i befolkningssammensætningen eller en modvilje mod at betale omkring 2.000 kroner årligt til kirken, melder tallene ikke noget om.

Herunder kan du se, hvordan det går med medlemstallet i Danmark.

Du kan også se, hvor stor en procentdel af befolkningen i din kommune, der er medlem af Folkekirken.

Kommentarer

kommentarer