Nye karakterer kan punktere myte

Et højt antal elever med anden baggrund end dansk er ikke nødvendigvis ensbetydende med at eleverne klarer sig dårligere i folkeskolens afgangsprøver. Vi har gravet os ned i de nye tal fra Undervisningsministeriet

Antallet af elever med udenlandsk herkomst i folkeskolen har ikke den store indflydelse på karaktergennemsnittet, det kan nemlig ikke umiddelbart aflæses på karaktergennemsnittet hvorvidt der er et højt niveau af elever med udenlandsk baggrund.

Gennemsnittet for folkeskolens bundne afgangsprøve i Vordingborg kommune for 2015/2016 ligger på 6,0 og det gennemsnitlige antal elever med anden baggrund end dansk er på syv procent, hvorimod eleverne i Furesø kommune består afgangsprøverne med et højere gennemsnit og samtidigt er der et højere antal elever med anden baggrund end dansk i kommunens skoler.

Du kan se en sammenligning af alle kommunerne her.

Herunder er samtlige skoler placeret i forhold til karakter / procentandel elever med udenlandsk herkomst. (2014/2015 tal) Du kan selv søge efter de skoler du vil sammenligne og/eller hvilke. Fungerer bedst på computer i fuldskærm,

Kommentarer

kommentarer