Medierne stigmatiserer psykiske sygdomme

Ny analyse viser, at stigmatiserende omtale dominerer mediedækning af psykiske sygdomme.

Pressens dækning af psykiatriområdet viser en tydelig overvægt af vold og kriminalitet i medieomtale vedrørende mennesker med psykisk sygdom. Det viser en medieanalyse foretaget af Infomedia på vegne af organisationen EN AF OS.

Undersøgelsen, der bygger på en gennemgang af de danske nyhedsmediers dækning af psykisk sygdom i 2016, viser, at den negative omtale af psykisk sygdom i medierne tog en forholdsmæssig stor del af spaltepladsen og sendetiden hos de danske nyhedsmedier i perioden.

Den stigmatiserende omtale udspringer primært af dækningen af få konkrete kriminalitetssager , som bliver “løftestang” for bredere politiske debat´er om psykiatrien, ressourceforbrug og rammevilkår.

Ifølge undersøgelsen dominerede en stigmatiserende medieomtale  mediedækningen af psykiske sygdomme, da der blev registreret stigmatiserende ord eller vendinger i over halvdelen af medieomtalen som blev undersøgt.

Det var primært i dækningen af konkrete kriminalitetshistorier, at der forekom stigmatiserende udtryk overfor de omtalte personer, der lider af en psykisk sygdom.

Infomedia noterer i analysen, at: “…det er også værd at bemærke, at en stor del af de “konkrete omtaler” af psykiatrien (nye tilbud mm.) ligeledes var stigmatiserende (her blev også registreret udtalelser fra fagpersoner, som indeholdt stigmatiserende sprogbrug…).

Hovedparten af mediedækningen tog udgangspunkt i temaet konkrete behandlingstilbud og psykiatrien som system. 

Analysen viser, at omtalen af psykisk sygdom i perioden var præget af større enkeltsager omhandlende personer med en psykisk lidelse. Særligt dominerede en række massivt omtalte sager om drab og vold mod ansatte på forskellige socialpsykiatriske tilbud i 2016.

 

Grafen illustrerer, hvordan den stigmatiserende omtale ser ud til i højere grad at følge omtalen af enkeltsager, som trak massive overskrifter på tværs af medierne, set i forhold til den øvrige omtale. Det var primært kriminalitetsstof, hvor drab, voldelige overfald etc. bliver knyttet op på psykisk sygdom hos gerningsmanden.

En række andre enkeltsager om kriminelle handlinger begået af personer, der lider af psykiske sygdomme fyldte ligeledes markant i pressedækningen.

Ifølge analysens konklusioner var mediedækningen af sagerne ofte ensidig og karakteriseret af stigmatiserende vendinger, og forbrydelsen blev knyttet direkte til en konkret diagnose eller den brede betegnelse ‘psykisk syg’ uden yderligere nuancering.

Kampagnefolkene fra EN AF OS mener, at manglende viden kan være en direkte årsag til at fordomme opstår:

»Dramatiske overskrifter og historier, som reducerer folk til deres diagnoser, er med til at vedligeholde en angst for, at mennesker med psykisk sygdom ofte er farlige. Manglende viden er typisk den direkte årsag til at sådanne skræmmebilleder opretholdes, og det ville have stort betydning, hvis de danske medier i højere grad også så det som deres opgave at bringe et mere nuanceret og realistisk billede i omtaler af personer med psykiske lidelser,« siger Johanne Bratbo, der er projekter leder i EN AF OS.

Baseret på analysens resultater har EN AF OS produceret pjecen ”Tænk før du taster”, som opsummerer undersøgelsens resultater.

Kommentarer

kommentarer