Foto: GettyImages

Ligeløn er længere væk end for 20 år siden

Spændet mellem gennemsnitsindkomsten for mænd og kvinder øges. I 2009 var forskellen i årsindkomst 67.000 kroner, i 2014 var forskellen steget med 7.000 til 74.000 kroner.

I 1987 tjente mænd i gennemsnit 283.954 om året mod kvinders 188.675 kroner  en forskel på lidt over 95.000. Efter i  mange år at have nærmet sig hinanden er løngabet siden 2009 blevet større. Således var forskellen i mænds og kvinders indkomster i 2009 på 67.360 kroner og for første gang i over 20 år går det nu den modsatte vej. Således er løngabet øget med over 7000 kroner på fem år så det nu er på over 74.000 kroner.

Hvis man dykker ned i de forskellige indkomstgrupper kan man se at der ikke er nogen steder hvor ligeløn er tæt på at være en realitet. Således tjente en kvindelig topleder i 2000 i gennemsnit 467.581 kroner eller 220.000 mindre end en mandelig topleder.I 2014 er forskellen øget til 231.837 kroner (815.905 vs 584.068)
Og det er en forskel der går igen i samtlige indkomstgrupper. Således tjener en mand i indkomstgruppen “løndmodtagere på højeste niveau” næsten det samme som en kvindelig topleder.

Det samme gør sig gældende når man kigger på indkomstgruppen “mellemniveau”. Her er den gennemsnitlige lønning for mænd højere end en kvinde i “højeste niveau”

I en tidligere udgave var der ikke kompenseret for inflation, det er nu rettet

Kommentarer

kommentarer