Foto: Pressebillede. Partnerne i C.F.Møller

Kvinder i arkitektbranchen rammer glasloftet

Kun hver femte partner i landets største arkitektvirksomheder er kvinde. Til trods for at over halvdelen af fagets studerende er kvinder, er branchen ikke bekymret.

En ud af fem partnere i landets største arkitektvirksomheder er kvinde. Det samme gør sig gældende på direktionsgangene. Det er til trods for, at der bliver uddannet flere og flere kvinder i faget.

Det viser Bias’ gennemgang af kvindelige partnere i de 10 største danske arkitektvirksomheder målt på omsætning.

Partnerne er oftest medejere af virksomhederne. De er fagligt ansvarlige og står med det daglige ledelsesansvar i arkitektvirksomhederne. De vinder nye projekter og har ansvaret for at føre dem ud i livet. Men kvinderne er kun repræsenteret i ringe grad.

 

Klik på billedet for at se det i stor version. Figuren viser andelen af kvindelige partnere i de 10 største arkitektvirksomheder i Danmark.

En af de førende arkitektvirksomheder, der også har en af de største andele af kvindelige partnere, er Henning Larsen. Blandt partnerne er 7 kvinder og 12 mænd.

Den øverste chef i virksomheden, CEO og partner, Mette Kynne Frandsen er ikke i tvivl om, at kvinderne er på vej frem i branchen.

»Jeg tror, det vil forandre sig. Vi har en del kvindelige partnere. De unge kvinder er ambitiøse. Og der bliver uddannet lige så mange dygtige kvindelige arkitekter som mandlige. Derfor har jeg også en tyrkertro på, at det vil ændre sig,« siger hun.

Ifølge arkitektskolen i København, KADK, oversteg andelen af optagne kvinder på arkitektlinjen 50 pct. for første gang i 2003. I dag ligger andelen på omkring 60 pct. Blandt de færdiguddannede kandidater i år var 58 pct. kvinder.

Henning Larsen havde blik for forskellighed

Mette Kynne Frandsen mener, at kvindelige partnere, som mændene, skal rekrutteres på deres talent og indsats ikke deres køn. Men derudover har hun bemærket, at de kvindelige ledere ofte er bedre til at lede og få det bedste ud deres medarbejdere.

Hun blev selv udpeget som partner og direktør af den nu afdøde stjernearkitekt Henning Larsen, efter hun have taget en uddannelse i ledelse. Det gav hende muligheden for at udfolde sit potentiale.

»Han rekrutterede bare de dygtigste. På den måde var han måske en frontløber. Der var ikke noget, der handlede om at se efter køn. Han havde et godt fokus på, hvad der skal til. Der skal jo forskellige kompetencer og talenter til for at lede en virksomhed. Tidligere kiggede man meget på partnerpotentiale i forhold til faglige kompetencer. I dag har vi også fokus på, at man skal kunne udvikle og lede en kreativ arkitektvirksomhed,« siger hun.

Mette Kynne Frandsen er fortrøstningsfuld på kvindernes vegne. Hun mener desuden, at resten af byggebranchen, der traditionelt har været meget mandsdomineret, kan lære af arkitektvirksomhederne, der de seneste år har fået både flere kvindelige partnere og medlemmer af direktionerne.

 

11 mænd og én kvinde udgør partnerne i Danmarks ubestridt største arkitektvirksomhed, BIG. Der fremgår ikke tal for BIG’s omsætning. Derfor er de ikke med i figuren ovenfor.

Arkitektvirksomhederne halter dog efter resten af det danske erhvervsliv, når det kommer til at have kvinder i ledelsen. En rapport fra Boston Consulting Group slog sidste år fast, at 27 pct. af lederne i danske virksomheder er kvinder.

Arkitektvirksomhedernes brancheorganisation, Danske Arkitektvirksomheder, oplyser, at andelen af kvindelige ledere kun er 21,1 pct. for deres medlemmer.

Det får dog ikke Danske Arkitektvirksomheder til at udtrykke bekymring. De mener, at glasloftet er brudt.

»Vores tal viser, at der er tendens til, at andelen af kvinder i ledelsen stiger markant for yngre virksomheder. Det er positivt og indikerer, at det ”glasloft”, der oftest omtales for kvinders manglende tilstedeværelse i ledelsen, synes brudt for så vidt angår de yngre virksomheder. Det, håber vi, vil inspirere flere kvinder til søge mod toppen. Ligesom det med tiden vil sprede sig,« lyder det i en skriftlig kommentar fra Danske Arkitektvirksomheder, der har Lene Espersen som direktør.

Flere kvinder i de yngre virksomheder

Ifølge brancheorganisationens tal er andelen af kvindelige ledere højere i de yngre virksomheder sammenlignet med de virksomheder, der har mere end 25 år bag sig.

Partner i arkitektfirmaet Entasis Trude Mardal ser ingen grund til, at der skal være flere mænd end kvinder i ledelseslagene i branchen. Entasis blev grundlagt i 1996 og er blandt de toneangivende arkitektvirksomheder i Danmark. I ledelsen sidder tre kvinder og en mand.

Ifølge Trude Mardal giver det rigtig god mening for arkitektvirksomhederne at have både kvinder og mænd i ledelsen.

»Det er lige så meningsfuldt og produktivt, som de modsætninger vi ellers elsker at arbejde med i vores fag – lys over for mørke, lethed over for tyngde, temporært over for blivende, feminint over for maskulint. Valøren af det ene står frem i relation til det andet. Der er kraft i det,« siger hun.

Hun ser en langsom transformation i faget mod, at flere kvinder kommer ind i ledende stillinger. Hun tilføjer:

»Men jeg er ikke bekymret. Bare vent! Jeg kender dem fra arkitektskolen og fra tegnestuerne. De unge arkitekter, kvinder som mænd, kommer ikke til at vente på en langsom bevægelse. De har forbilleder på tværs af køn og agter ikke at lade sig begrænse.«

Klik på billedet for at se det i stor version. Figuren viser andelen af kvindelige partnere i de 10 største arkitektvirksomheder i Danmark.

Kommentarer

kommentarer