Foto: Scanpix

Kongehusets økonomi for Prins Knud

Show me the money!

Få et hurtigt overblik over hvad Kongehuset går og bruger den månedlige statsydelse på 6.586.371,63 kroner på.

Den årlige statsydelse, apanage, til Dronningen reguleres to gange årligt i henhold til udviklingen i lønindekset for statsansatte. Pr. 1. april 2016 udgør statsydelsen 6.586.371,63 kr. pr. måned.

Statsydelsen til Dronningen og Prinsgemalen skal dække Regentparrets omkostninger til personale, hoffets drift, administration og ejendomme samt omkostninger af mere privat karakter.

Kongehusets indtægter 2013-2015

Lønninger er den absolutte top-post  når man kigger på Kongehusets udgifter. Over 44 millioner udbetales hvert år til løn. I den mere kuriøse del af udgiftsposterne er : Udgifter til telefon og porto på næsten 900.000 og en varmeregning på 2.5 millioner kroner.

Kongehusets udgifter 2015:

Over en tre-årig periode er det især udgifterne til vedligeholdelse og moderniseringer samt de repræsentative omkostninger der er steget voldsomt. Derimod er der sparet betydeligt på telefonregningen. Varmeregningen er ligeledes steget meget voldsomt i forhold til det foregående år, og er nu tilbage på det “naturlige” niveau omkring de 2.4 millioner efter at have været ekstraordinært lavt i 2014.

Det største udsving i udgifter er “Vedligeholdelse og moderniseringer” som er steget med 352 procent i forhold til året før.

Den procentvise udvikling i udgifter fra 2013-14-15:

Kommentarer

kommentarer