Kæmpefald i udflagning af danske job

Der er sket en halvering i udflytningen af danske job til udlandet. Industrisektoren holder igen. Det er ikke altid, at lønnen er lavere i udlandet, og kvaliteten halter ofte.

I de senere år er der sket et drastisk fald i danske virksomheders udflagning af danske job til udlandet. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Statistik, der har foretaget en undersøgelse blandt 3.200 virksomheder i Danmark.

8.500 danske job forsvandt til udlandet i perioden 2014-2016. Det er en halvering i forhold til perioden 2009-2011, hvor 16.900 danske arbejdspladser forlod Danmark. Det er især de administrative funktioner, der stadig bliver outsourcede. Bogføring, revision, lønadministration og fx juridisk hjælp.

Det er især industrisektoren der har udflaget danske job til udlandet.

Det store fald i udflagningen af danske job skyldes, ifølge Danmarks Statistik, hovedsagligt, at mange virksomheder allerede har flyttet et stort antal ud af landet.

I erhvervsorganisationen Dansk Industri (DI) er man ikke overrasket over, at udviklingen går den vej. Den store udflytning af danske arbejdspladser skete oven på krisen, hvor virksomhederne var pressede til at kigge på deres omkostninger.

»Nu har tiderne ændret sig, og virksomhederne har fået forbedret konkurrenceevne, primært på grund af nogle fornuftige overenskomster, som er blevet understøttet fra politisk side via reduktioner af udvalgte skatter og afgifter,« siger Morten Granzau Nielsen, Økonomisk politisk chef, DI.

Det handler om løn

Når danske job udflages til udlandet, spiller lønnen en afgørende rolle. 71 procent af de adspurgte virksomheder angiver lønnen som vigtigste årsag til, at de har flyttet danske job til udlandet.

Danmarks Statistiks undersøgelse blandt 3.200 virksomheder viser, at det især er de danske lønninger, der får firmaer til at outsource danske job

At lønnen er vigtig, kan DI godt genkende, men peger på, at det ikke er den eneste årsag.

»Undersøgelsen fra Danmarks Statistik viser tydeligt, at den primære årsag til udflytning af job er omkostningssiden. Det vil det nok også være, hvis Danmarks Statistik spørger igen om fem år, men andre faktorer får større betydning, især nærhed til kunderne. Før i tiden flyttede danske virksomheder job til Kina, fordi lønningerne var billige. Det er der stadig enkelte, der gør, men de fleste gør det, fordi Kina nu er et kæmpe marked med stadigt flere købestærke forbrugere,« siger Morten Granzau Nielsen.

Outsourcing af job er ikke et nyt fænomen. Op gennem 1970’erne og 80’erne var det tunge og ofte arbejdsmiljøbelastende industribrancher som tekstil- og beklædnings-, møbel- og værftsindustrien, der for alvor satte udflytning af arbejdspladser på den danske dagsorden.

Senere er det i stort set alle brancher inden for industrien blevet helt almindelig praksis, at man overvejer, om der kan være en økonomisk fordel i at lægge en del af produktionen i udlandet.

Det gælder især inden for IT-branchen, hvor mere og mere programmering flyttes til specielt Indien. Her er IT-uddannelserne gode, og inderne er – ud over at være billige i drift – også gode til engelsk, som er det sprog, man programmerer i.

Dårlige erfaringer

Men det er ikke altid, at outsourcing af job ender som det store industrieventyr.

»Der har før i tiden været en del snak om, at nu trækker de danske virksomheder job tilbage til Danmark. Der har ikke altid været dækning for den påstand. Vores undersøgelser har dog i den senere tid vist, at nu er der faktisk noget om snakken, selvom der fortsat er langt flere, der flytter ud end hjem,« siger Morten Granzau Nielsen, der peger på, at det ikke altid er et eventyr at flytte arbejdspladser ud af landet.

»De, der flytter produktionen hjem igen, har fundet ud af, at så billigt var det heller ikke at flytte produktionen til udlandet, og de har fundet ud af, at måske var kvaliteten fra udlandet heller ikke så god, som de havde håbet.«

Kommentarer

kommentarer