Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix

It’s a Man’s World

Alarmerende videnskabelige resultater viser, at kvinder ikke er repræsentativt tilstede i verdens nyhedsbillede. »Det går den forkerte vej,« siger tænketank.

»Nyheder sletter en ud af to kvinder,« proklamerede den belgiske sammenslutning af professionelle journalister, AJP, da den offentliggjorde sit globale medieovervågningsprojekt GMMP’s resultater for Belgien i 2015.

Global Media Monitoring Project (GMMP) undersøger kvinders repræsentation i mediebilledet på tryk, i radio, tv eller online overalt i verden.

Hvert femte år tager GMMP pulsen på udvalgte indikatorer for køn i nyhedsmedierne og studerer kvinders tilstedeværelse i forhold til mænd som kilder til nyhedshistorier, og hvorvidt kvindelige politikere bliver omtalt i forhold til mandlige.

»I den seneste udgave af GMMP, når vi frem til, at kvinder kun udgør 24 procent af det, folk ser, læser eller hører i nyhederne i de traditionelle medier. På den måde flugter denne undersøgelse med den forrige GMMP-undersøgelse, der nåede frem til lignende resultater,« siger Sarah Macharia, der er Global Coordinator & Programme Manager i GMMP.

Men hun advarer om, »at fremskridtet hen imod kønsneutralitet i nyhederne er stoppet i løbet af de seneste år.«

»Hvad angår kategorien ”nyheder om politik”, udgør kvinder kun 16 procent af befolkningen i historierne. Jeg synes, at det er yderst bekymrende, da tilstedeværelsen af kvinder som kilder i politiske historier er steget støt siden den første GMMP-undersøgelse i 1995, men dette ændrede sig 2015, hvor det begyndte at gå den forkerte vej,« forklarer Sarah Macharia.

Kilde: GMMP 2015.

Internationale tendenser

GMMP´s undersøgelser står ikke alene.

En række internationale rapporter om mediedækning af kvindelige politiske kandidater viser, at selv når der er mange kvindelige politiske kandidater, der dagligt kører til kontoret for at passe deres politiske arbejde, så forsømmer medierne at fortælle om dem.

Under valgene i Irland i 2011 viste en undersøgelse, at kvinder udgjorde omkring en tredjedel af optrædener i den irske offentlighed, men de fik kun 10 procent af taletiden i tv.

Og når en kvinde bliver omtalt, så er det i 18 procent af tilfældene, fordi hun er politiker. Ellers er det i rollen som ”hjemmegående”, ”forældre” eller uden nogen angivelse af profession.

Kilde: GMMP 2015.

Når det kommer til mediedækningen af kvinder og mænd i valgtider, det vil sige i en periode, hvor særlige regler gennemføres i mange lande for at sikre en retfærdig og upartisk dækning af alle kandidater, synes kløften at være den samme.

En undersøgelse foretaget af det schweiziske forbundskontor for kommunikation konkluderede, at mens kvinder udgjorde 34,5 procent af kandidaterne til valg til det schweiziske Nationalråd i 2015, optrådte de kun i 24 procent af radio- og tv-historierne, 23,5 procent af historierne på print og i onlinemedier og var kun tilstede i 25 procent af fotos af alle de politiske kandidater.

»Det er foruroligende, at der ikke er sket nogen fremskridt i kvindernes tilstedeværelse i nyhederne siden 2003, hvor kvinder udgjorde 25 procent af kandidaterne i pressen, mens de repræsenterer 34,5 procent af kandidaterne,« siger Sarah Macharia.

Men undersøgelsen fra Schweiz konkluderede også, at selvom der ikke var nogen signifikant forbedring i procentdelen af ​​repræsentation af kvindelige kandidater i medierne, var der en betydelig forbedring af deres valg til funktioner.

Desuden viste undersøgelsen, at mediernes måde at bruge adjektiver som ”fornuftige”, ”aktive”, ”stærke”, ”kyndige” osv. i forhold til mænd og kvinder var ligeligt fordelt.

I Belgien viste en rapport fra 2014 foretaget af Det Nationale Audiovisuelle Råd nogle forbedringer, hvor kvinder udgjorde 30-38 % af politikerne, der forekom i præ-valgdebatter i belgisk-fransktalende tv.

»Resultater viste, at kvinder har tendens til at være mere til stede i lokale tv-debatter end hos store offentlige tv-selskaber og store private tv-stationer,« siger Sarah Macharia.

Årsager til kønsforskelle i mediedækning af kvindelige kandidater

Den lave repræsentation af kvinder i mediebilledet overalt i verden kan ifølge Sarah Macharia forklares med kvinders lave tilstedeværelse i verdens mest ledende politiske stillinger.

For eksempel har EU blot fire kvindepræsidenter (Kroatien, Estland, Malta og Litauen). Tilsvarende mangel på kønsbalance er der ifølge Sarah Macharia også tilstede i de enkelte landes statslige strukturer.

Ifølge European Gender Equality Institute, som indsamler data om antallet af kvinder og mænd i nøglebeslutninger, er kun fire ud af 35 europæiske landes statsministre kvinder (2017).

»Tilsvarende var mindre end 30 procent kvinder statsministre eller havde tilsvarende offentlige embeder i de 35 lande. Ikke desto mindre viser data om kvinder, der er valgt til politiske stillinger i europæiske parlamenter, at deres tilstedeværelse i politik er betydeligt højere end deres tilstedeværelse som kilder i nyhederne,« forklarer Sarah Macharia.

Kvinder repræsenterer 37 procent af EU-Parlamentet og har nået mindst 35 procents repræsentation i otte EU-medlemsstater (Sverige, Finland, Spanien, Belgien, Tyskland, Holland, Montenegro og Danmark).

I Europarådets medlemsstater er 25,6 procent af medlemmerne i de nationale parlamenter kvinder.

Kommentarer

kommentarer