Der er ingen undskyldninger: Spænd hjelmen!

Den er grim, klodset og ødelægger din frisure, men videnskaben er ikke i tvivl: Cykelhjelmen kan redde dit liv.

Debatten om cykelhjelmen blusser op med jævne mellemrum: Skal det være lovpligtigt at køre med hjelm? I det mindste for børn? Og hjælper den overhovedet, eller giver den hjernerystelse og vrid i nakken?

Alt for ofte er debatten præget af, at vi mennesker sjældent sætter os ned og læser op på den nyeste forskning på et område, når vi skal skabe en holdning til noget. Det gælder i særdeleshed debatten om hjelmen.

Men nu har Bias læst op på lektien. Og konklusionen er klar.

Ja, den hjælper. Nej, det er ikke til diskussion

På med hjelmen, hvis du vil passe på dig selv.

En spændt cykelhjelm reducerer risikoen for hovedskader med cirka 50 procent og alvorlige hovedskader med næsten 70 procent, viser et metastudie af mere end 64.000 cykelulykker.

I studiet gennemgår to australske forskere mere end 40 studier, der har set på sammenhængen mellem hjelmbrug og de skader, cyklisten pådrager sig.

Konklusionen er klar: På med hjelmen og reducer risikoen for alvorlige hovedskader ganske markant.

Forskerne kunne ligeledes konkludere, at der ikke er nogen sammenhæng mellem nakkeskader og brug af cykelhjelm. Det er ellers et argument, der ofte fremføres af modstandere af cykelhjelme.

Hør en af forskerne bag studiet udlægge de vigtigste resultater fra studiet i videoen her (den er på engelsk).

Ingen videnskabelige argumenter mod hjelmen

Spørger man videnskaben, er der dog ingen tvivl.

Alle argumenter mod brug af cykelhjelm manes nemlig fuldstændig og uomtvisteligt i jorden af tre danske forskere i Ugeskrift for Læger.

I artiklen ‘Cykelhjelm forebygger hjerneskade’ skriver de, at ”forskellige indvendinger og teorier om risici ved brug af cykelhjelm er blevet fremført af modstanderne.”

Forskerne dementerer dog straks, at der skulle være nogle risici ved at bære hjelm.

“De fleste argumenter mod brug af cykelhjelm er hypotetiske og underbygges ikke af videnskabelige data.”

Og til sidst slår de konklusionen fast med syvtommersøm.

”Det er videnskabeligt uomtvisteligt, at brug af cykelhjelm forebygger hjerneskader.”

Flere hjelme og færre ulykker

Det går faktisk fremad med at lokke hjelmen på hovedet af danskerne. Samtidig falder antallet af alvorlige hovedskader, hvilket fremgår af nedenstående graf.

Den viser andelen af alvorlige hovedskader i Danmark og andelen af cyklister, der tager hjelmen på hovedet, når de triller ud på den tohjulede.

Og den antyder en positiv effekt af at tage hjelmen på hovedet.

I perioden 2004 til 2015 er hjelmbrugen steget fra 6 til 28 procent af de cyklende. I samme periode er andelen af hovedskader blandt alvorligt tilskadekomne cyklister faldet fra 33 til 21 procent.

Figuren er naturligvis ikke bevis for, at sammenhængen findes, men sammenholdt med den forskning, der blev præsenteret i indledningen af denne artikel, virker det plausibelt at lave den kobling.

At cykelhjelmen reducerer antallet af hovedskader blandt alvorligt tilskadekomne, understreges yderligere af, at andelen af hovedskader blandt alvorligt tilskadekomne cyklister er markant lavere for tilskadekomne cyklister, der brugte hjelm, end for tilskadekomne cyklister, der ikke brugte hjelm.

Konkret viser data for perioden 2004 til 2015, at 16 procent af dem, der kørte med hjelm og kom ud for en alvorlig ulykke, fik en alvorlig hovedskade. For dem, der ikke brugte hjelm, men kom ud for en alvorlig ulykke, er det tilsvarende tal 31 procent.

Altså endte næsten dobbelt så høj en andel af de alvorlige ulykker med en alvorlig hovedskade for dem, der ikke havde spændt hjelmen.

Vi ved naturligvis ikke, om der er andre forklaringer på, hvorfor dem uden hjelm dobbelt så hyppigt rammes af alvorlige hovedskader, men hjelmen er – sammenholdt med de ovenstående forskningsresultater – et rigtig godt bud på en forklaring.

Cykling er for sundt til hjelmpåbud

Cykelhjelmsdebatten rummer også et andet spor: Vil det skade folkesundheden, hvis det blev påbudt at køre med hjelm?

Det mener Lars Bo Andersen, der er professor ved Vestlandshøjskolen i Sogndal i Norge og forsker i sundhedseffekten ved cykling.

”Cykling forebygger flere tusinde dødsfald hvert år og rigtig mange tilfælde af cancer, hjertekarsygdomme og type 2-diabetes,” fortæller Lars Bo Andersen, der netop nu arbejder på et forskningsprojekt, der skal kortlægge de helt konkrete sundhedseffekter af cykling.

Det er denne markante sundhedsfremmende effekt ved cykling, Lars Bo Andersen er bange for ville blive reduceret af et hjelmpåbud.

”Problemet er, at ingen kender konsekvenserne af et påbud i forhold til, hvor mange der stopper med at cykle. Der ligger en uvished i konsekvensen af et påbud.”

Og her er det helt umuligt at forudsige, hvor mange, der ville stoppe. Alene derfor bør man afholde sig fra at eksperimentere med et påbud.

”Det er håbløst at undersøge. Ingen kender konsekvenserne, før det er indført. Risikoen for et fald i omfanget af cykling er overvældende. Jeg mener, det er vigtigere at bibeholde sundhedseffekten ved at cykle end at forhindre få alvorlige skader,” siger Lars Bo Andersen og sætter konkrete tal på sundhedseffekten ved cykling.

”Antallet af skader på cykel var i 2015 26 dræbte, 512 alvorlige uheld og 297 lettere skader, hvilket skal holdes op imod flere tusinde forebyggede dødsfald og mindst 10.000 forebyggede tilfælde af diabetes, hjertekarsygdomme og kræftsygdomme.”

Lars Bo Andersen er dog ikke modstander af at køre med cykelhjelm. Tværtimod.

”Jeg har intet imod, at folk kører med hjelm, det ville være fuldstændigt tåbeligt. Jeg er slet ikke i tvivl om, at det reducerer alvorligheden af uheld at køre med hjelm.”

Muligvis bliver debatten om et hjelmpåbud slet ikke relevant, da danskerne i stigende grad spænder hjelmen af frivillighedens vej.

Flere danske skolebørn spænder hjelmen

Måske er et hjelmpåbud slet ikke nødvendigt i Danmark. Der er nemlig sket en ganske markant stigning i hjelmbrugen blandt skolebørn herhjemme de seneste år.

I Sverige gjorde man det lovpligtigt for børn under 15 år at køre med cykelhjelm i 2005. Ser man på perioden 2004 til 2015, er der kommet 29 procentpoint flere cykelhjelmsbrugere i Sverige.

I samme periode er hjembrugen steget med 31 procentpoint blandt de unge i Danmark.

Stigningstaksten og niveauet i cykelhjelmsbrugen har altså været stort set identisk i de to lande, selvom hjelmbrug blev lovpligtig i Sverige i 2005 for børn under 15 år.

Således informeret om cykelhjelmens videnskabeligt uomtvistelige forebyggelse af hjerneskader er det bare med at spænde hjelmen og komme op på cyklen.

 

 

Kommentarer

kommentarer