Foto: Bax Lindhardt, Scanpix

Indvandreres uddannelser har mindre værdi

Mens etniske danskere får en markant højere løn, jo længere uddannelse de har, så får indvandrere langt fra lige så meget ud af at have eller tage en uddannelse.

Hvordan man klarer sig på arbejdsmarkedet i Danmark, er i høj grad afhængigt af den uddannelse, man har. En videregående uddannelse giver markant højere løn, end hvis man blot har en grundskoleuddannelse. Det er gældende for etniske danskere, men indvandreres uddannelser har langt fra samme værdi.

Det viser en ny, omfattende undersøgelse af indvandreres uddannelser og jobforhold i Danmark, som Rockwool Fonden står bag.

En dansk mand mellem 25 og 64 år med en lang videregående uddannelse tjener 66 procent mere end en mand, der kun har en grundskoleuddannelse. Samme forskel gør sig gældende for de danske kvinder. For indvandrere er billedet derimod anderledes. Den største forskel ses i forhold til ikke-vestlige mænd.

Ikke-vestlige mænd, hvis eneste uddannelse er grundskolen, tjener 11 procent mindre end danskere med grundskoleuddannelse. Har den ikke-vestlige mand en lang videregående uddannelse, tjener han kun 28 procent mere end en dansk mand med grundskoleuddannelse.

For de andre indvandrergrupper er forskellen på lønnen mellem dem med grundskoleuddannelse og dem med en lang videregående uddannelse også mindre end for danskere. Uddannelse har altså en lavere værdi for indvandrere end for danskere – og det gælder især for ikke-vestlige mænd.

 

Opdeler man indvandrere efter, om de har medbragt deres uddannelse fra udlandet eller har taget den i Danmark, ses det, at medbragte uddannelser giver en væsentlig lavere løn.

En ikke-vestlig mand, som kommer til Danmark med en lang videregående uddannelse, tjener i gennemsnit kun 12 procent mere end en dansk mand, hvis eneste uddannelse er grundskolen.

Er uddannelsen for den ikke-vestlige mand derimod erhvervet i Danmark, er lønnen 40 procent højere end en dansk grundskoleuddannet mands. Dog stadig ikke på niveau med en dansk mands med en videregående uddannelse.

For vestlige mænd og for kvinder – vestlige og ikke-vestlige – gælder samme tendens til, at det især er dem med udenlandske uddannelser, som tjener mindre.

 

En af forklaringerne på, at indvandreres uddannelse ikke belønnes på samme måde som danskeres, kan være, at indvandrerne ikke får udnyttet deres kvalifikationer på det danske arbejdsmarked. De får ikke i lige så høj grad som danskerne et job, som svarer til deres uddannelsesmæssige kvalifikationer, viser undersøgelsen.

Hver anden danske mand mellem 25 og 64 år med en lang videregående uddannelse arbejder i job, der typisk varetages af personer med et lavere uddannelsesniveau. For ikke-vestlige mænd er tallet derimod 61 procent. Det kan være job, hvor der kun kræves en mellemlang eller kort videregående uddannelse, en erhvervsfaglig uddannelse eller ingen erhvervskompetencegivende uddannelse.

De andre indvandregrupper arbejder også generelt i højere grad end danskere i job, hvor de ikke udnytter deres uddannelsesniveau.

 

Når det gælder udnyttelse af uddannelsesniveau, er der også stor forskel på, om indvandrerne har medbragt deres uddannelse eller taget den i Danmark.

Indvandrere med dansk uddannelse opnår i næsten lige så høj grad som danskere et job, der svarer til uddannelsesniveauet. Er uddannelsen derimod medbragt fra udlandet, er der meget mindre chance for, at den giver et arbejde, som svarer til det uddannelsesmæssige niveau.

For eksempel arbejder 42 procent af de vestlige mænd med en dansk lang videregående uddannelse typisk under niveau. Det samme er tilfældet for danske mænd. For vestlige mænd med udenlandsk lang videregående uddannelse er det derimod hele 67 procent, som har et job, der ikke svarer til deres lange uddannelse.

Det danske samfund udnytter altså ikke indvandrernes ressourcer på samme måde som etniske danskeres.

 

Se hele rapporten her.

Kommentarer

kommentarer