Foto: Simon Skipper / Scanpix

Indvandrere sender milliarder af kroner hjem hvert år

Rundt omkring i verden sender indvandrere flere og flere penge til deres oprindelseslande via private overførsler også kaldet remitter. I flere lande udgør remitterne en tredjedel af BNP.

Indvandrere sender flere og flere penge hjem til deres moderlande. Det fremgår af en nyligt udgivet opgørelse fra Verdensbanken, som viser, hvor mange penge immigrerede personer verden over sender hjem til deres slægtninge og bekendte i de lande, de oprindeligt er fra. Og pengeoverførslerne, de såkaldte remitter, er ikke småbeløb.

Kigger vi på Danmark alene, viser opgørelsen, at indvandrere herhjemme i 2017 sendte mere end 20 milliarder kroner til deres oprindelseslande. Til sammenligning var det beløb på omkring 1 milliard for bare 26 år siden.

Man kunne tænke, at det blot skyldes, at antallet af indvandrere i Danmark er steget. Der kommer i hvert fald flere og flere hertil både fra vestlige og ikkevestlige oprindelseslande.

I 1992 var der 198.898 indvandrere i Danmark. Pr. 1. januar i år var det tal steget til 591.678 – altså næsten tre gange så mange. Det alene kan dog ikke forklare tyvedoblingen af remitter.

Verdensbanken selv peger på, at ny teknologi har en markant rolle at spille. Med internet og smartphones er det blevet både nemmere og billigere at sende penge afsted over landegrænserne.

Flest penge sendes til Indien, Kina og Filippinerne

I 2018 estimeres det, at Indien, Kina og Filippinerne får flest penge tilsendt af bortrejste landsmænd. Mere end 519 milliarder kroner strømmer via indiske immigranter til deres oprindelsesland.

Til sammenligning modtog Indien ifølge OECD i 2016 (nyeste tal) ca. 20,3 milliarder kroner i officiel udviklingsbistand – altså kun en brøkdel af, hvad der kommer ind i remitter.

Nabolande modtager mest fra Danmark

I Danmark sender indvandrere flest kroner og øre afsted mod de nærmeste naboer – Sverige, Færøerne og Tyskland – mens Libanon dog ryger ind på en fjerdeplads.

Det er dog ikke store beløb sammenlignet med, hvad der ellers kanaliseres fra indvandringslande til udvandringslande ved hjælp af de private pengeoverførsler.

I 2017 var USA det land i verden, som indvandrere sendte allerflest penge afsted fra. Mere end 444 milliarder danske kroner blev sendt ud i verden til indvandrernes oprindelige hjemlande via private overførsler. Det er især mexicanske, kinesiske og indiske familier, der modtager amerikanske dollars fra deres slægtninge i USA.

Udover USA bliver der sendt enorme beløb afsted fra golfstater som de Forenede Arabiske Emirater og Saudi-Arabien, hvor der er millioner af gæstearbejdere fra blandt andet Indien og Filippinerne.

Små økonomier afhængige af remitterne

I flere lande er pengene fra landsmænd, der har bosat sig i rigere lande, afgørende for hele landets økonomi. F.eks. udgør remitter 35,9 procent af den samlede BNP i den lille østat Tonga, og andelen er næsten lige så stor i tidligere sovjetiske lande som Kirgisistan og Tadsjikistan.

Generelt udgør remitter størstedelen af udefrakommende ressourcer i mange udviklingslande og har ifølge Verdensbanken stor betydning i forhold til at hjælpe familier ud af fattigdom, fordi det er en relativt stabil strøm af kapital uden de store transaktionsomkostninger.

Du kan selv dykke ned i Verdensbankens opgørelser og blive klogere på remitter her.

Kommentarer

kommentarer