Foto: Keld Navntoft / Scanpix

Guide: Vælg et uddannelsesspor med 12-talsgaranti

Er du en af de matematiske studenter, der har undskyldt dit elendige snit med, at du valgte den hårdeste linje på gymnasiet? Eller er du en af dem, der fnyser hånligt, når din ven på RUC hiver det ene 12-tal hjem efter det andet. Tør øjnene - du trænger bare til en guide til, hvordan du vælger et uddannelsesspor med 12-tals garanti.

»Du har fået 12«. Smukkere kan det næsten ikke lyde. Eksaminator smiler, og censor nikker anerkendende. Om lidt kan du ringe til dine stolte forældre og skåle veltilfreds med studiekammeraterne. Det skulle være alle forundt. Og det er det snart også.

Tæt ved hver sjette eksamen på landets videregående uddannelser endte i 2016 med, at den studerende kunne notere sig den bedst mulige bedømmelse. Det er godt og vel tre gange så mange, som i 2006 blev honoreret med det gamle 11- eller 13-tal til sammen.

Alligevel er der nogle studerende, som med rette kan føle sig snydt for den massive åreladning af 12-taller, det grønne eksamensbord flyder over med på andre uddannelser.

Men eksamen er som bekendt den smarte elevs fest – og den smarte elev følger vores guide. Og her skæver vi ikke til egenskaber som flid og flair.

I vores guide er det kun gennemsnit, der tæller. Simpel statistik som den, Uffe Elleman skulle have sammenlignet med en bikini, der viser meget, men skjuler det væsentligste.

Vælg for guds skyld ikke matematik!

Inden du når til karakterfesten på de videregående uddannelser, skal huen på. Og i vores guide er der kun én rigtig hue – og den er marineblå. HTX-studenterne fik tilsammen et snit på 7,5, og overhalede derfor lige netop de almene studenter, der ellers har haft landets gyldneste snit i årtier.

Skal studenterhuen for alvor stramme om hovedet, gør du dog klogt i at undgå visse fag og i stedet krydse fingre, når studentereksamenerne bliver trukket et par måneder før dimission.

Matematik er en sand snitslagter. Hver syvende matematikeksamen ender med, at studenten kun med nød og næppe består faget med karakteren 02, mens godt hver tiende slet ikke består.

Sats hellere på samfundsfag, og kryds så fingre for, at du ikke kommer op i det skriftligt.

Dobbelt så mange scorer nemlig 12 i skriftlig årskarakter i samfundsfag som i den skriftlige eksamenskarakter, mens den skriftlige matematikeksamen i de fleste tilfælde afføder en bedre karakter end ved selvsamme årskarakter.

Frygter du, at der går en Albert Einstein tabt i dig, hvis du vælger matematik fra, så vælg matematikken, men gør det ordenligt. Mat-A giver flere 12-taller end noget andet højniveaufag, og så kan du meget vel kombinere det med samfundsfag på B-niveau, der uddeler den næsthøjeste andel 12’ere.

Efter et forsømt forår kommer sommeren

Med 12 i huen og en håndfuld våde studenterfester inden for vesten, er du klar til at købe en 80 liter rygsæk, en rabiesvaccine og en pengekat med wire inden du sætter kurs mod et børnehjem i Cambodia til den obligatoriske dannelsesrejse i sabbatåret.

Her får du tid til at tænke over, hvilken uddannelse der realiserer dig bedst. Spild ikke tiden med det. Vælg en uddannelse, du ikke kan dumpe. Så skal du aldrig bekymre dig om at misse skiferien i uge fem eller tage tidligt hjem fra Smukfest.

Hvad siger du til en designfaglig professionsbachelor? Af de godt 20.000 karakterer, der er givet på de designfaglige professionsskoler siden 2009, er kun 384 dumpet.

Det svarer til cirka 50 om året på tværs af samtlige uddannelser og årgange. Til gengæld er 10 og 12 de hyppigst anvendte karakterer. Mainstream, du ved.

Skal det være universitetet, professor? Så bliv hum.bas på RUC. Du kan dog risikere at skulle hæve matematik til B-niveau. Det gøres bedst med et HF-enkeltfag. Så sværter du ikke dit snit til, og der gives oftere 12 i matematik på enkeltfagsuddannelsen end på de ordinære ungdomsuddannelser.

Når du så endelig stiger af toget i Trekroner, er topkarakteren næsten hjemme. Med et snit på 8,9 er hum.bas universitetsskolernes sikreste 12-tal. Tæt ved hver fjerde eksamen bedømmes til topkarakter – det er dobbelt så mange, som på humanistiske bacheloruddannelser ved Syddansk Universitet.

Skulle der være en selvgod, selvudråbt nytteborger med en teknisk bacheloruddannelse, der stadig læser med, kunne du meget vel tåle et realitetstjek. Det er nemlig ikke kun de humanistiske- eller samfundsvidenskabelige bachelorer, der scorer anormalt mange 12-taller.

For hver ti topkarakterer, der burde uddeles, fik du og dine ingeniørvenner 17. Nej, er du til selvpineri, kunne du meget passende vælge en økonomisk-merkantil professionsbachelor på Syddansk Universitet og være næsten sikker på at få en eller flere karakterer under 7. Sådan ender halvdelen af alle eksaminer nemlig der.

Slut af med manér

Med en bacheloruddannelse i hånden kan du nu høste frugterne af dit smarte uddannelsesvalg, men hvorfor egentlig ikke tage de fuldmodne, lavt hængende frugter på kandidatoverbygningen med? For mens karaktererne på universiteternes bacheloruddannelser ligger tæt på normalfordeling – om end med uforholdsvis mange 12-taller – så stikker det helt af på kandidatuddannelserne.

Siden indførelsen af 7-trinsskalen i 2007 er andelen af 12-taller steget fra 14 procent til 21 procent på kandidatuddannelserne, mens den på bacheloruddannelserne er steget fra 13 procent i 2007 til 16 procent i 2016. Og du kan tilmed få svært ved at præstere en dumpekarakter.

På de akademiske bacheloruddannelser er det godt hver niende eksamen, der ikke bestås, men på kandidatuddannelserne er det kun hver fjortende. Og for en sikkerheds skyld, kan du vælge en uddannelse uden mundtligt forsvar af dit speciale.

Næsten 60 procent af alle beståede skriftlige kandidatafhandlinger uden mundtligt forsvar er siden 2007 tildelt karaktererne 10 eller 12. Du kan faktisk bestå dit kandidatstudie, selvom du dumper samtlige fag, men er blandt de 60 procent, der får mindst 10 for dit skriftlige speciale.

Har du fulgt denne guides anbefalinger, står du ganske sikkert med en humanistisk, designfaglig, kunstnerisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse.

Du har måske smilet overbærende til dine sundhedsfaglige eller naturvidenskabelige kammerater, når de berettede om deres elendige snit på bacheloruddannelsen. Det bliver dog dem, der leer sidst, hvis ikke du skifter spor.

Flere end halvdelen af de sundhedsvidenskabelige kandidater slukker studiets pinsler med et 12-tal for deres speciale, mens du og din alt for store studiegruppe højest sandsynligt kun får 10 for jeres afsluttende diskursanalyse.

Lad denne guide være din ledestjerne: Vælg en kandidat i didaktik. Foruden at læse noget ingen ved, hvad betyder (det betyder læren om undervisningens mål og indhold, red.), kan du forvente et strålende eksamensbevis.

Mellem 60 og 70 procent af eksaminerne på didaktik-uddannelserne siden 2007 er endt med, at den studerende kunne notere sig minimum et 10-tal. Som nyslået didaktiker kan du smide dit selvfede karakterudskrift med dit CV og ganske snart er du den, der tegner linjerne for fremtidens uddannelsessystem – og karaktergivning. Selv tak.

Kommentarer

kommentarer