Foto: Polfoto

Gentofte har færrest på offentlig forsørgelse, Lolland har flest

Siden kommunalvalget i 2013 har andelen af personer på offentlig forsørgelse været faldende i kommunerne. Bias giver dig op til kommunalvalget overblik over, hvordan det ser ud i din kommune.

Om godt en måned bliver et nyt politiske Danmarkskort tegnet, når der den 21. november er kommunalvalg. Og du skal formentlig sætte dit kryds ved den kandidat eller det parti, du mener vil varetage de kommunale opgaver bedst.

Op til valget giver Bias dig overblik over væsentlige kommunale nøgletal, der måske kan være med til at hjælpe dig til at beslutte, hvor du vil sætte dit kryds.

Vi lægger ud med at se på, hvordan det står til med andelen af personer på offentlig forsørgelse i kommunerne. Og vi tegner samtidig et billede af, hvordan udviklingen har været, siden der sidst var valg i 2013.

Overordnet kan vi se, at der har været et generelt fald i andelen af personer på offentlig forsørgelse i kommunerne siden 2013. I gennemsnit var 18,3 procent på offentlig forsørgelse i kommunerne i 2013. I 2016 var tallet 18 procent.

VIVE, Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, har lavet optællingen med tal fra Danmarks Statistik. Optællingen tæller arbejdsløse på kontanthjælp og dagpenge, sygedagpengemodtagere samt folk i fleksjob og på førtidspension. SU-modtagere og personer på for eksempel barsel er ikke medregnet.

Af den første figur kan vi se, at det overordnede fald skyldes, at andelen af arbejdsløse og førtidspensionister på tværs af kommunerne er faldet. Til gengæld er andelen af fleksjobbere og sygedagpengemodtagere steget en smule i perioden.

Andelen af personer på offentlig forsørgelse har generelt været faldende

Ser vi på de enkelte kommuner, er der stor forskel på, hvordan udviklingen har tegnet sig. VIVE har i samarbejde med Bias lavet et særudtræk over, hvilke kommuner der har rykket sig mest siden kommunalvalget i 2013.

Af figurerne nedenfor kan du se, at Herlev Kommune har haft det største procentvise fald i andelen af personer på offentlig forsørgelse. På en andenplads finder vi Københavns Kommune, der i perioden har reduceret deres andel fra 15,6 procent til 13,4 procent af borgerne. Det er et fald på 14 procent siden 2013. Også Ishøj, der har en samlet andel af personer på offentlig forsørgelse på 20 procent, har rykket sig siden sidste valg. Kommunen har i dag tre procentpoint færre borgere på offentlig forsørgelse.

Generelt har udviklingen på tværs af kommunerne gået mod, at færre er på offentlig forsørgelse. 83 af landets 98 kommuner har oplevet, at andelen er faldet. Kun i 15 kommuner er udviklingen gået den anden vej. Her ligger Læsø i bunden sammen med Dragør og Lemvig.

Du kan selv gå på opdagelse i kortet nedenfor. Du kan søge på din kommune i tabellen og se, hvordan udviklingen har været.

Gentofte har færrest på offentlig forsørgelse

Det næste kort illustrerer, hvor stor andelen på offentlig forsørgelse er i kommunerne på baggrund af de seneste tal.

Hvis man ønsker at bo i en kommune med en lille andel af borgere på offentlig forsørgelse, skal man flytte til Gentofte. Her er kun 8,7 procent af borgerne på offentlig forsørgelse. I toppen af kommuner med en lille andel af borgerne på offentlig forsørgelse ligger også de nordsjællandske kommuner Allerød og Rudersdal. Men også Dragør og Lyngby-Taarbæk kan bryste sig af at have en relativt lille andel af borgere på offentlig forsørgelse.

Lolland skraber bunden. Her er hele 30,2 procent af borgerne på offentlig forsørgelse. Men også Langeland, Odsherred, Guldborgsund og Nyborg Kommune har en relativt stor andel af borgere på offentlig forsørgelse.

Det samlede gennemsnit for alle kommuner er 18 procent. Måske overraskende ligger København under gennemsnittet med kun 13,4 procent på offentlig forsørgelse. Aarhus ligger lige under gennemsnittet med 17,3 procent, mens Odense ligger over med 20,1 procent.

Du kan selv gå på jagt i kortet nedenunder, hvor du kan finde din kommune.

Kommentarer

kommentarer