Foto: Scanpix

Pisa måler forkert

Danske elever klarer sig markant bedre i internationale målinger, hvis man måler dem ud fra klassetrin i stedet for alder. Det viser et arbejdspapir fra den danske skoleforsker Jens Bruun.

PISA undersøger, hvordan 15-årige klarer sig i henholdsvis læsning, matematik og naturvidenskab uafhængigt af, hvilket klassetrin eleverne er på. Det skaber udfordringer for her i landet, da Danmark har et betydeligt mindretal der går i 8. klasse, når de er 15 år og tager PISA-testen (langt større end i øvrige lande). Disse elever har selvsagt et års mindre skolegang end mange af de andre nationaliteter i testen.

Jens Bruun udtaler til Folkeskolen.dk at “det kan være fint at undersøge, hvad 15-årige kan uafhængigt af, hvor de går i skole. Men OECD hævder, at det siger noget om de enkelte skolesystemers kvalitet, og det mener jeg er en fejlslutning.” Han forsætter og siger at “skolesystemer er jo ikke skabt med henblik på at maksimere elevernes kunnen i en bestemt alder” og peger i artiklen på, at det er vidt forskelligt fra land til land, hvor 15-årige befinder sig skolemæssigt.

Jeg har taget tallene fra Jens Bruuns arbejdspapir og tallene fra PISA og set på, hvor meget danske elever placerer sig når man ser på klassetrin i stedet for alder. Jeg har kun taget lande med, der optræder i arbejdspapiret. De følgende seks figurer viser, hvor Danmark ligger på henholdsvis læsning, matematik og naturvidenskab når man igen måler på henholdsvis 15-årige elever (den traditionelle PISA score) og elever i 8. og 9. klasse.

Matematik i niende klasse

Læsning i niende klasse

Naturvidenskab i niende klasse

Matematik i ottende klasse

Læsning i ottende klasse

Naturvidenskab i ottende klasse

Kommentarer

kommentarer