Folkeskolen halter stadig bagefter

Afstanden mellem de forventede karakterer og de faktiske karakterer er blevet kortere, men folkeskolen halter stadig et stykke efter privatskolerne

Elever på privatskoler får oftere et højere gennemsnit i deres afgangsprøver end forventet i forhold til elever i folkeskolen når man kigger de socioøkonomiske referencer der viser, hvordan elever på landsplan med samme baggrundsforhold som skolens har klaret afgangsprøverne.

Sammenlign skoler på tværs af kommunerne herunder

På kommuneniveau er det i Egedal kommune hvor der gennemsnitlig er flest elever der har brudt forventningerne positivt. De fleste kommuner ligger dog inden for det forventlige område.

Kort

Af de 10 skoler der har “brudt” forventningerne positivt er seks af dem privatskoler. De skoler hvor eleverne har haft sværest ved at at leve op til forventningerne er oftest efterskoler. Blandt de 10 lavest rangerede er ni af dem efterskoler.

Du kan søge i skolerne og sammenligne forventninger kontra det faktiske eksamensresultat herunder:

Kommentarer

kommentarer