Foto: Gettyimages

Når frygten råder over fornuften

Antallet af piger der lader sig vaccinere mod HPV falder. Og noget tyder på, at det er debatten om de mulige bivirkninger der har haft en indvirkning, selvom antallet af bivirkninger er minimialt hvorimod en manglende vaccine kan ende med at være fatalt. Således dør der en af livmoderhalskræft hver fjerde dag

Flere tusinde kvinder bliver hvert år behandlet for forstadier til livmoderhalskræft og hver dag får en dansk kvinde konstateret livmoderhalskræft. Samtidigt dør der årligt cirka 100 af sygdommen. Men alligevel er antallet af piger der lader sig vaccinere  faldende.

Bias har kigget nærmere på tallene der dækker både udviklingen på landsplan samt kommunalt niveau, og ikke mindst på antallet af bivirkninger der, selvom de har været stigende, kun udgør en meget lille del i forhold til andelen der lader sig vaccinere.

Det voldsomme fald i grafen herunder over de tre HPV-vaccinationer for børn der er født i 2003 skyldes, at optællingen i år foreløbigt kun dækker første kvartal af 2016 men tendensen synes at være klar når man kigger både på børn født i 2002 og 2001. Færre vælger at blive vaccineret.

Debatten om de mulige bivirkninger ved HPV-vaccinen har længe raset. Men tallet af indberettede bivirkninger udgør knap 0.12 pct af det samlede antal vaccinationer. Og kan knap anes på grafen herunder. Tallene i tabellen dækker kun over de indberettede formodede bivirkninger, Lægemiddelstyrelsen har modtaget, efter HPV-vaccination blev en del af det danske børnevaccinationsprogram i 2009.

Hvis vi zoomer ind og udelukkende ser på udviklingen i antallet af anmeldte bivirkninger kan man se den øgede opmærksomhed omkring bivirkninger i indberetningsfrekvensen, hvor antallet af både alvorlige og ikke alvorlige indberetninger er steget markant i 2013 og 2015 sammenlignet med de øvrige år.

Ifølge tallene fra Lægemiddelstyrrelsen kan man ligeledes se, at der er modtaget flest indberetninger med bivirkningsstart i 2013, dernæst 2012 og 2009. Det er også de år, der er solgt flest doser.

Også kommunerne imellem er der stor forskel på hvor mange der lader sig vaccinere. Således lod 96 procent af årgang 1999 i Rebild kommune sig vaccinere med HPV1-vaccinen mod Svendborgs 81 procent.

Kommentarer

kommentarer