Foto: Getty

Debatindlæg: Fake science i omskærings-debatten

Interesseorganisationen CircumInfo svarer igen på kritik af drengeomskæring. Bias bringer et debatindlæg fra organisationen og en kommentar fra interesseorganisationen Intact Denmark.

Bias bringer i denne uge et debatindlæg fra interesseorganisationen CircumInfo og en kommentar fra organisationens modstykke, interesseorganisationen Intact Denmark. Debatindlægget er et svar til nogle af de holdninger, interesseorganisationen Intact Denmark og speciallæge Jørgen Hoppe gav udtryk for i artiklen ‘Op mod hver tredje mand er omskåret’, der blev bragt på Bias.nu den 18. januar 2018. Efter indlægget bringer vi en replik til indlægget fra Intact Denmark. Læge Jørgen Hoppe har ikke ønsket at svare på CircumInfos kritik. 

 

Fake science i omskæringsdebatten

Af CircumInfo

Vi har med interesse læst artiklen om ikke-medicinsk drengeomskæring i Bias 18. januar 2018. Hensigten med artiklen er tydeligvis at formidle et nuanceret overblik over emnet drengeomskæring og den debat, der raser om emnet. Imidlertid undrer vi os over, at alle tre personer, der citeres i artiklen, forholder sig særdeles kritisk til drengeomskæring og/eller arbejder aktivt for et forbud.

Hverken Mikael Aktor eller Lena Nyhus, der er henholdsvis næstformand og formand i foreningen Intact Denmark, har nogen sundhedsfaglig baggrund, der ruster dem til at udtale sig om de sundhedsmæssige aspekter af drengeomskæring. Derfor bifalder vi i princippet, at man indhenter oplysninger hos en person med sundhedsfaglig viden om emnet.

Her har man så valgt at interviewe speciallæge Jørgen Hoppe. Jørgen Hoppe har blandt andet i et høringssvar til Sundhedsstyrelsen i 2014 og nu igen i Bias fremført komplet uunderbyggede påstande vedrørende de skadelige konsekvenser af drengeomskæring, herunder at drengeomskæring skulle resultere i et voldsomt smertetraume, der påstås at skade tilknytningen til moderen og i forlængelse deraf tilliden til andre mennesker samt føre til vanskeligheder ved amning.

Det interessante ved påstanden om amning er, at den ikke alene er uunderbygget, den er i direkte modstrid med flere videnskabelige studier, som viser, at der netop ikke findes nogen sammenhæng mellem drengeomskæring og amning (se blandt andet Mondzelewski et al., 2016; Fergusson et al., 2008).

Som det fremgår, underbygger Jørgen Hoppe ikke sine påstande med videnskabelige referencer, for en sådan videnskabelig dokumentation findes ikke. Ikke desto mindre får læseren af artiklen i Bias det indtryk, at Jørgen Hoppes udsagn tager afsæt i videnskabelig dokumentation. Det er ikke tilfældet, og læseren udsættes dermed for en misinformation, der præsenteres som sundhedsfagligt funderet.

“Danmark er i de senere år blevet en unik scene for formidling af fake science-påstande i omskæringsdebatten”

Jørgen Hoppe er i sin gode ret til at være fortaler for et forbud mod drengeomskæring. Men det er uacceptabelt, at man som læge og sundhedsprofessionel benytter udokumenterede personlige spekulationer, der fremstilles som videnskab, for at styrke egen agenda og argumentation.

Danmark er i de senere år blevet en unik scene for formidling af fake science-påstande i omskæringsdebatten. Intact Denmark har gennem flere år systematisk misinformeret den danske befolkning og de danske politikere med påstande om negative sundhedsmæssige konsekvenser af drengeomskæring. Som eksempler kan nævnes følgende påstande, som Intact Denmark formidler i blandt andet foldere, videoer, og foredrag: at omskårne drenge og mænd oplever nedsat følsomhed under sex, at omskæring resulterer i en forhorning af glans, og at omskæring kan resultere i svære psykiske lidelser.

“Danske sundhedsforskere har talrige gange påpeget over for Intact Denmarks bestyrelse, at foreningens formidling af information om drengeomskæring er fejlbehæftet og må betragtes som fake science”

Disse tre påstande er kun et lille uddrag af de mange usande historier om drengeomskæring, som Intact Denmark promoverer. Foreningens bestyrelsesmedlemmer er gentagne gange blevet bedt om at fremlægge dokumentation for deres påstande, men i de fleste tilfælde undlader de pågældende at svare. Når der en sjælden gang kommer et svar på for eksempel, hvad kilden er til påstanden om nedsat følsomhed, refererer Intact Denmarks formand til en YouTube-video.

Danske sundhedsforskere har talrige gange påpeget over for Intact Denmarks bestyrelse, at foreningens formidling af information om drengeomskæring er fejlbehæftet og må betragtes som fake science. Foreningen er dog tydeligvis ikke interesseret i at korrigere deres påstande, så de er i overensstemmelse med eksisterende forskning.

Tweaking

Kommunikationsforskere med interesse for fake science omtaler en variant af dette fænomen, der defineres som ”tweaking”. Tweaking tager typisk afsæt i et allerede eksisterende videnskabeligt studie, men ved bevidst at ændre, fordreje eller udelade væsentlig information, som fremgår af det pågældende studie, kan man vinkle formidlingen til egen fordel og samtidig opnå, at budskabet fremstår videnskabeligt og troværdigt.

Når Jørgen Hoppe udtaler: ”Risikoen for skader i forbindelse med omskæring er på omkring fem procent. Det vil sige, at fem ud af hver 100 skades i forbindelse med omskæring”, er der tale om et klassisk eksempel på tweaking. Det er nemlig korrekt, at man i det omtalte studie fra Rigshospitalet fandt, at fem procent af drengene fik komplikationer efter drengeomskæring (Thorup et al., 2013). Hvad Jørgen Hoppe undlader at nævne, er, at man ikke fandt en eneste alvorlig komplikation (”In our series, no serious complications were seen.”). Der var således hovedsageligt tale om mindre blødninger og lignende, som det var let og ukompliceret at behandle.

Inden for sundhedsvidenskab regnes de såkaldte systematiske litteraturstudier for stærkere til at undersøge og påvise årsagssammenhænge end enkelte studier. Systematiske litteraturstudier undersøger og sammendrager viden på tværs af allerede eksisterende studier. Alene inden for de sidste to år er der publiceret tre systematiske litteraturstudier, heriblandt et i Danmark, som alle entydigt konkluderer, at der ikke er nogen sammenhæng mellem mandlig omskæring og oplevelse af seksuelle funktionsevner, herunder oplevelse af følsomhed (Shabanzadeh et al., 2016;  Friedberg et.al., 2016; Yang et.al., 2017).

“Resultatet af den systematiske misinformation om drengeomskæring er i praksis en udskamning og sygeliggørelse af mennesker fra bestemte minoritetsgrupper i Danmark, nemlig jøder og muslimer”

Intact Denmark (og mange andre, der agiterer for et forbud mod drengeomskæring i Danmark) undlader konsekvent at nævne eksistensen af disse studier. Dette er endnu et eksempel på tweaking – at man bevidst ignorerer videnskabelig dokumentation med henblik på at fremme sin egen (politiske) agenda.

Resultatet af den systematiske misinformation om drengeomskæring er i praksis en udskamning og sygeliggørelse af mennesker fra bestemte minoritetsgrupper i Danmark, nemlig jøder og muslimer, som er de to grupper, der praktiserer drengeomskæring i Danmark. Omskårne drenge og mænd omtales som ofre, som ”u-intakte” og som seksuelt handicappede.

Det ville aldrig blive accepteret, at andre minoritetsgrupper, for eksempel seksuelle minoriteter, blev omtalt med en så negativ og udgrænsende retorik. I et sundhedsfagligt perspektiv ville en sådan omtale blive betragtet som både dybt uetisk og stærkt skadelig for de pågældende grupper og for forholdet mellem minoriteter, majoritet og myndigheder.

Foreningen og forfatterne bag dette indlæg

CircumInfo.dk er en forening, der er oprettet med henblik på at formidle videnskabeligt dokumenteret information om drengeomskæring. Foreningen promoverer ikke drengeomskæring, men er modstander af et forbud, da vi mener, at et forbud vil udløse en kaskade af negative konsekvenser og således gøre mere skade end gavn. Det er veldokumenteret fra andre sammenhænge, at forbud ganske vist vil reducere antallet af indgreb, men at det samtidig vil øge antallet af uautoriserede indgreb, da læger forhindres i at medvirke lovligt. Dette vil efter al sandsynlighed føre til svære komplikationer og i værste fald dødsfald. Derudover vil et forbud kriminalisere 5-8 procent af den danske befolkning, hvilket vil få negative konsekvenser for forholdet mellem borgere og stat, blandt andet i mødet med sundhedsvæsenet.

Af:

Ian C Skovsted, cand.scient., biokemi
Sohail Asghar, læge, ph.d., Master of Disaster Management
Jette Møller, formand for SOS Racisme Danmark
Nanna Solow, cand.mag., religionshistoriker
Dan Meyrowitsch, epidemiolog, ph.d., forskninkgsleder

 

Replik til CircumInfos debatindlæg

Af Mikael Aktor, næstformand i Intact Denmark – forening mod omskæring af børn

De fem personer i formandskredsen for foreningen Circuminfo, der kæmper for, at forældre fortsat kan få lov at få deres drengebørn ufrivilligt omskåret, har kritiseret mine og Lena Nyhus’ udtalelser i artiklen “Op mod hver tredje mand er omskåret” i Bias fra d. 18. januar 2018. Rituel omskæring er en bortoperation af dele af børns raske kønsorganer. Indersiden af forhuden er en slimhinde, hvis funktion bl.a. er at holde slimhinden på penishovedet fugtig og smidig. Som Jørgen Hoppe beskriver det, er forhuden sammenvokset med penishovedets slimhinde hos mindre børn, så ved bortoperation af forhuden må denne tvinges fri, hvilket efterlader penishovedet blodigt og såret. Hos voksne mænd har forhuden desuden en glidefunktion ved sex og fungerer i sig selv som erogent væv. Forhudens beskyttelse af penishovedet bevirker desuden, at følsomheden i overfladen af glans bevares uformindsket.

Hvad der er den korrekte fysiologiske beskrivelse af de forandringer, der finder sted på overfladen af penishovedet, når denne har været blottet gennem mange år, kan jeg ikke udtale mig lægevidenskabeligt om. “Forhorning” er måske ikke den korrekte betegnelse. Men at der sker en forgrovning af overfladen kan enhver forvisse sig om ved blot at sammenligne udseendet af penishovedet på henholdsvis en omskåret og en ikke-omskåret mand. Og for mig og andre, der selv er blevet omskåret som barn, er det en simpel erfaring, at den tolerance over for konstant ubeskyttet kontakt med underbukserne, der er opbygget i løbet af barndommen, nødvendigvis indebærer en nedsat følsomhed hos den voksne mand. For mig og andre mænd, jeg har talt med, er dette også mærkbart ved seksuel kontakt. Unge omskårne mænd taler om, at de “holder længere”, men fremskrevet med alderen er dette ikke en fordel. Mange omskårne mænd bliver før eller senere også nødt til at bruge glidecreme ved onani for at få udløsning.

Den lægevidenskabelige forskningslitteratur på området er ligeså polariseret som den offentlige debat.

Intact Denmarks modstand mod omskæring bygger først og fremmest på mænds egne erfaringer som disse. Den lægevidenskabelige forskningslitteratur på området er lige så polariseret som den offentlige debat. Der er ingen fælles konsensus. Blot afviser tilhængere af, at omskæring er uskadelig, forskning, der siger det modsatte med de data, der tjener formålet – og omvendt. For os, der har de personlige erfaringer og føler konsekvenserne af omskæring, forekommer disse diskussioner mere og mere absurde. Vi benægter ikke, at erfaringerne er forskellige, og at mange mænd ikke er generet af nedsat følsomhed ved sex. Men en del er. Vi går heller ikke op i, om der er fem procents risiko for komplikationer ved omskæring eller to procents. Alene det, at omskæring som alle andre operative indgreb er forbundet med risiko, uden at operationen tjener noget helbredsmæssigt formål, er nok til, at frivillighed og eget samtykke må og skal være et krav. Det strider mod enhver lægelig etik at udsætte børn for ufrivillige operative indgreb, der ikke er helbredsmæssigt nødvendige, men som uundgåeligt har konsekvenser også for den voksne mand.

I forhold til det forventede antal omskæringer i Danmark og det faktisk indberettede, kan der slet ikke være tvivl om, at der allerede i dag foregår et stort antal illegale omskæringer. Vi ved også, at flere indvandrerfamilier vælger at få deres drenge omskåret i forældrenes hjemland, uden at der er nogen garanti for, at det foregår under sikre forhold. Som det er nu, er der ingen mulighed for at bremse disse illegale omskæringer. Ingen kan se på en omskåret dreng, om han er omskåret på en klinik eller på et køkkenbord, med mindre det er gået helt galt, og så er det for sent. Det vil derfor alt andet lige mindske antallet af illegale omskæringer, hvis der indføres en mindstealder for omskæring, der ulovliggør enhver omskæring, der ikke er nødvendig af helbredsmæssige årsager.

 

Kommentarer

kommentarer