Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix

Danskerne ryger trygt videre

Trods regeringens målsætning om en røgfri generation i 2030 ryger hver femte dansker stadig. Og de seneste seks år er andelen af rygere ikke faldet.

22 procent af danskerne ryger, heraf 15 procent dagligt. Det er flere end i de andre nordiske lande, og især blandt børn og unge er der stadig mange, der begynder at ryge.

Blandt de 16-25-årige er der således 22 procent, der ryger dagligt eller ugentligt.

At der bliver ved med at komme så mange nye rygere til, vækker stor bekymring hos en af Danmarks største patientorganisationer:

»Hvert år dør omkring 13.600 danskere for tidligt på grund af rygning, og et ud af fire hjerte-kar-tilfælde skyldes rygning. Det er rigtig skidt, at udviklingen er gået fuldstændig i stå og har stået stille i så mange år. Det er helt afgørende, at vi får stoppet tilgangen af nye rygere – særligt blandt børn og unge,« siger Kim Høgh, administrerende direktør for Hjerteforeningen.

At der bliver ved med at komme nye rygere til, vækker også stor bekymring hos Kræftens Bekæmpelse:

»Det er ikke godt nok. Vi er nødt til at have flere spillere på banen, hvis vi skal knække kurven. Vores mål er, at ingen børn og unge ryger i 2030. Det kan kun lade sig gøre, hvis virksomheder, organisationer, uddannelser og alle andre arbejder sammen,« siger Niels Them Kjær, projektchef i Kræftens Bekæmpelse.

Men nu viser en WHO-rapport, hvordan Danmark ved hjælp af fem indsatser kan komme nærmere målet om en røgfri fremtid.

Bag rapporten står Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens partnerskab Røgfri Fremtid i samarbejde med WHO Europe og det europæiske netværk for tobaksforebyggelse, ENSP.

Sundhedsstyrelsen under kritik

Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, vil bruge den nye rapport til igen at se på Sundhedsstyrelsens forebyggelsesarbejde.

»Som landets øverste sundhedsfaglige myndighed ved vi godt, at pilen også peger på os, når rapporten kritiserer den danske indsats på tobaksområdet. Derfor vil vi tage fat i rapportens anbefalinger og med den i hånden blandt andet se på, hvordan vi kan sikre, at der hele tiden er et solidt vidensgrundlag at træffe beslutninger på. Vi vil samtidig overveje, om vi er åbne og tydelige nok i vores arbejde«, siger Søren Brostrøm.

Rapporten fra WHO giver fem konkrete anbefalinger til, hvordan Danmark når målet om en røgfri generation, hvor ingen børn og unge begynder at ryge:

»Ingen politikere ønsker, at børn og unge begynder at ryge«

Ifølge Kræftens Bekæmpelse er rapporten en løftestang, der baner vejen for en samlet dansk indsats mod rygning.

»Ingen politikere ønsker, at børn og unge begynder at ryge. Men modsat mange andre lande har vi i Danmark ikke en samlet national strategi for, hvordan vi undgår det,« siger Mette Lolk Hanak, forebyggelseschef i Kræftens Bekæmpelse.

Rapporten fremhæver, at monitorering, forskning og opdateret viden er helt afgørende for tobaksforebyggelsen.

»Effektiv tobaksbekæmpelse er en kerneopgave for Sundhedsstyrelsen, der arbejder for sundhed for alle. Og vi kan helt sikkert gøre det bedre. Det er også en af grundene til, at Sundhedsstyrelsen er en del af samarbejdet om den nationale sundhedsprofil, der offentliggøres i marts. Samtidig vil Sundhedsstyrelsen i de kommende år bidrage til at videreudvikle eksisterende videnmiljøer på tobaksområdet, også inden for områder som marketing, jura og økonomi«, forklarer Søren Brostrøm.

Udover de fem anbefalinger afdækker rapporten, i hvilket omfang vi i Danmark lever op til WHO’s rammekonvention om tobak.

Danmark skrev i 2004 under på konventionen og forpligtede sig dermed til at arbejde med de mest effektive værktøjer for at forebygge rygning.

Rygning: den største dræber i verden

Men det er ikke kun danskerne, der damper løs på den farlige tobak. Rygning er ifølge WHO ved at blive den vigtigste årsag til død og sygdom i verden.

Ifølge WHO vil over 500 millioner af verdens befolkning dø på grund af rygning. Det er betydeligt flere end af fx hiv, tuberkulose, bilulykker, selvmord og drab.

WHO mener dog, at der er tegn på, at millioner af rygere er stoppet med at ryge siden begyndelsen af århundredet.

Men de fleste af de sundhedsmæssige gevinster ved den globale rygenedgang vil ikke forekomme i mange lav- og mellemindkomstlande.

Ifølge WHO skyldes dette, at disse lande har oplevet en forøgelse af rygning på grund af indgriben fra tobaksindustrien.

Disse stigninger har potentialet til at ødelægge de beskedne, men vigtige sundhedsgevinster, mange lande har opnået.

Kommentarer

kommentarer