Foto: GONZALES PHOTO EWA GODD / Scanpix

Danskerne i top-3 over mest tolerante europæere

Et flertal af danskerne hilser religiøse minoriteter, homoægteskaber og abort velkommen. Forskere er overraskede over, at undersøgelsen viser høj tolerance over for muslimer.

Danskerne er mere tolerante og åbensindede end vores europæiske naboer mod øst. Det viser en undersøgelse foretaget af det amerikanske analyseinstitut Pew Research Center, hvilken netop er blevet offentliggjort.

Ifølge undersøgelsen er der stadig spor efter et jerntæppe gennem Europa, når vi ser på blandt andet accepten af religiøse minoriteter, homoægteskaber og abort.

Undersøgelsen viser blandt andet, at hele 81 procent af de adspurgte danskere angiver, at de er velvillige over for at lade en muslim blive medlem af familien.

Det resultat kommer bag på Jens Peter Frølund Thomsen, der er lektor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet.

“Umiddelbart er det et meget overraskende resultat. 81 procent lyder helt mistænkeligt højt, og jeg ville nok have skudt det til det halve. Så det kunne jeg godt tænke mig at se bekræftet i andre undersøgelser,” siger Jens Peter Frølund Thomsen.

Også Brian Arly Jacobsen, der er lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet, er overrasket over outputtet.

“Det er overraskende, især når man sammenligner med tidligere undersøgelser, der ellers har vist, at danskere, sammenlignet med andre europæere, er modvillige i forhold til at få en muslim ind i familien. Det er svært at sige, om det er et tilfældigt udsving i den her undersøgelse, om det er på grund af måden, der er spurgt på, eller om her faktisk er et fund i forhold til tidligere undersøgelser,” forklarer Brian Arly Jacobsen.

Danskerne lægger sig i undersøgelsen tæt op ad svenskerne (80 procent), nordmændene (82 procent) og hollænderne (88 procent), som vi normalt sammenligner os med. Det borger ifølge Brian Arly Jacobsen for undersøgelsens validitet.

I den anden ende af spektret ligger forholdsvis nye demokratier som Armenien, Tjekkiet og Hviderusland.

Større åbenhed og velvilje over for minoriteter i Vesten

Begge forskere nikker dog genkendende til undersøgelsens konklusion om, at der generelt er større åbenhed og velvilje over for minoriteter i vesteuropæiske lande, end der er i central- og østeuropæiske.

“Det er et velkendt empirisk fund i litteraturen, når det handler om tolerance, at man er mindre tolerant i østeuropæiske lande over for både jøder og muslimer, så det giver god mening, når man ser på de tal her,” slår Brian Arly Jacobsen fast.

Samme melding kommer fra Jens Peter Frølund Thomsen.

“Den forskel er også dokumenteret i en lang række andre undersøgelser. Østeuropæere har generelt rigtig meget imod ikkevestlig indvandring. Vi er simpelthen mere tolerante, end man er i Østeuropa, og det har jo nok noget at gøre med demokratiske normer og værdier, der ikke er helt så etablerede. Det er jo meget unge demokratier, skal man være opmærksom på,” forklarer Jens Peter Frølund Thomsen.

Brian Arly Jacobsen forklarer også forskellene med de central- og østeuropæiske landes korte erfaring med demokrati.

“I mange af de her lande har man været under et totalitært styre i årtier. Det vil sige, at man ikke har haft mulighed for at udtrykke sit frisind på samme måde, som vi har oplevet det i liberaldemokratiske lande, hvor vi har en længere tradition for ytringsfrihed, for at være åben over for anderledestænkende, og det gælder også i spørgsmål om religion og seksualitet”, siger Brian Arly Jacobsen og fortsætter:

“Det er først i 1990’erne og frem, at man har fået muligheden for at ytre sig frit i de fleste af landene. Og nu er der jo et vist demokratisk tilbageskridt i nogle af dem. Det hænger sammen med, at de liberaldemokratiske værdier ikke har samme rodfæstethed i befolkningerne, og dermed føler de heller ikke samme ansvar for, at hele befolkningen skal have lov til at leve under samme vilkår. Og er man mere åben over for, at minoriteter skal have lov til at leve på lige vilkår, er man måske også mere åben for, at de kan blive en del af ens familie,” forklarer han.

Det undrer ham dog, at Tjekkiet scorer relativt lavt i spørgsmålet om at kunne acceptere et muslimsk familiemedlem.

“Tjekkiet er jo ellers et af de lande, som vi ofte fremhæver som en af de mest succesfulde demokratiske stater i Østeuropa,” siger Brian Arly Jacobsen.

Danskerne accepterer homoægteskaber og abort

Ser man på, hvor flest accepterer vielser mellem to personer af samme køn, danner der sig samme billede. Et stort flertal af vesteuropæerne er positivt indstillede over for homoægteskaber, mens det er noget mere broget i den centrale og østlige del af Europa.

Nogenlunde det samme gør sig gældende i spørgsmålet om kvinders ret til abort. Langt de fleste vesteuropæiske lande er positivt stemte, mens der i de central- og østeuropæiske lande, på nær Tjekkiet, Estland, Ungarn, Bulgarien og Slovakiet, er stor modstand mod legale aborter.

I øst er religion afgørende for national identitet

I undersøgelsen ser Pew Research Center også på religions betydning for følelsen af national identitet. Ikke overraskende flugter forskellene også her nogenlunde med det gamle jerntæppe mellem øst og vest. Dog med enkelte undtagelser.

Igen kan de forskelle forklares med den politiske historie, mener Brian Arly Jacobsen.

“I østeuropæiske lande har man ikke samme lange tradition for liberaldemokratiske værdier, og der har man nok i højere grad vendt sig mod et værdisystem, som var helt modsat det kommunistiske. Her har religion ofte stået klar og været en mulighed for nogle af befolkningsgrupperne. Nogle har taget mere imod end andre. Polen og Rusland er gode eksempler på det. Mens andre lande, for eksempel de baltiske lande og Tjekkiet, i mindre grad har omfavnet religion. Derfor kan det også undre, at de lande placerer sig som nogle af de mindst tolerante i den her undersøgelse,” siger Brian Arly Jacobsen.

 

Resultaterne er baseret på en række surveys foretaget af Pew Research Center mellem 2015 og 2017 blandt ca. 56.000 voksne (18 år eller derover) i 34 vest-, central- og østeuropæiske lande. Du kan selv dykke ned i undersøgelsen her.

Kommentarer

kommentarer