Bias, bullshit & løgne

Alder og pengepungens størrelse afgør, i hvor høj grad vi tror på nyheder og de sociale medier. Ny analyse viser, at det for nye medier tager lang tid at opbygge tillid.

Nyheder er under pres. Uanset om det er nyheder fra gamle ansete medier, eller om det er nyheder på de vildt voksende sociale medier. Debatter om mediernes rolle i den demokratiske proces bølger frem og tilbage i disse år.

År efter år bliver der lanceret målinger, der viser, at journalisters troværdighed rangerer nederst på troværdighedsskalaen på linje med bilforhandlere og ejendomsmæglere.

Under den amerikanske valgkamp introducerede Donald Trump begrebet ”Fake News”, der som en tsunami de sidste to år har dæmoniseret gamle hidtil respekterede mediebrands som New York Times og Washington Post, og ramt dem, hvor det gør mest ondt: på troværdigheden.

I samarbejde med analyseinstituttet YouGov har Reuters Institute for the Study of Journalism spurgt næsten 18.000 mennesker i ni lande (USA, Tyskland, Storbritannien, Irland, Spanien, Danmark, Australien, Frankrig og Grækenland) om deres tillid eller mistillid til nyheder; nyheder fra de gamle publicistiske medier og nyheder på de nye sociale medier.

Spin og sensationslyst sænker troværdighed

Det står ikke godt til. Ifølge undersøgelsen stoler 25 procent af de adspurgte ikke på de almindelige medier og er endnu mere mistænksomme over for nyhederne fra de sociale medier.

25 procent af de adspurgte mener ikke, at nyhedsmedierne hjælper læsere, seere og lyttere til at skelne mellem fakta og fiktion. Det vil sige at hver fjerde person i de ni adspurgte lande ikke tror på nyhederne

Og der er tydeligvis nok at være bekymret for. Bias, spin, overdrivelser, sensationslyst, skjulte agendaer og lavt fagligt niveau bliver af forskerne bag undersøgelsen fremhævet som hovedårsagerne til den manglende tillid til medier.

»Undersøgelsen viser, at i flere lande, især USA og Storbritannien, ses medierne som partiske og som nogle, der aktivt tager side i politiske sager og fremmer polariserede meninger,« siger Mark Ørsten, professor ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, RUC, der er en af forskerne bag undersøgelsen.

Meget kunne tyde på, at mistilliden til nyheder globalt har været eskalerende de senere år, og resultatet er, at nyhedsmedierne har mistet autoritet og status. Men vi ved det ikke.

Vi mangler tal fra Danmark, til at vi kan tale om et fald i troværdighed og autoritet.

»Vi ved fra amerikanske undersøgelser, at dér er der sket et tillidsfald siden 70’erne. Men for Danmarks vedkommende mangler vi historiske tal. Vi kan se, at der i disse år forekommer mange diskussioner i det offentlige rum, hvilke kunne tyde på, at der også er et fald i Danmark,« siger Mark Ørsten og peger på, at mistillid til nyhedsmedier ikke er et nyt fænomen. I 70’erne var politikeren Erhard Jacobsen fra Centrum-Demokraterne en aktiv mediekritiker af især Danmarks Radio, så fænomenet er ikke nyt.

Ældre har højere tillid til nyheder

Et af de opsigtsvækkende resultater fra undersøgelsen viser, at unge har større mistillid til medierne end den ældre del af befolkningerne. Tendensen er global.

»Det handler primært om vaner. Har man læst en avis gennem mange år, så stoler man også på den i højere grad end på medier, man ikke bruger. Det er en af undersøgelsens pointer;  at tillid er noget man bygger op over tid,« siger Mark Ørsten.

De ældre respondenter i undersøgelsen, hvilke tror på medierne, peger på, at journalister, i hvert fald fra deres foretrukne medie, optræder fagligt ansvarlige: At de undersøger historier grundigt og professionelt. Måden de arbejder med kilder, citater og ekspertudtalelser bidrager til at styrke tilliden.

Månedslønnen betyder også noget for vurderingen af nyhedsmediernes troværdighed. Jo mere i løn, jo større tillid til nyhedsmedierne.

»Man betaler kun for nyheder, hvis man har tillid til dem. Især i Danmark er medier som aviser og TV dyre at bruge. Så det er ikke overraskende, at de, der godt vil betale for adgang til nyheder, også har en høj tillid til medierne,« forklarer Mark Ørsten. 

TV er mest troværdig

Når man taler om tillid, nævnes TV mere end nogen anden type medier. TV betragtes som mindre åbent for manipulation end især onlinemedier, fordi levende billeder og journalister på stedet giver seerne den opfattelse, at det, de ser, er sandt. Det viser undersøgelsen fra Reuters Institute.

Men det er hovedsageligt offentlige TV-selskaber, der nyder godt af denne tillid. I undersøgelsen bliver DR (Danmark), ABC News (Australien), ARD ZDF (Tyskland) og France Info (Frankrig) fremhævet positivt.

»Vi kan se, at public service, som begreb, er noget vores respondenter har tillid til. Men der ligger også det i det, at folk har den oplevelse, at de ikke bliver snydt af TV-nyheder.«

Mens TV-nyheder ofte er stærkt regulerede i Europa, forholder det sig anderledes i USA, hvor respondenterne opfatter TV-stationerne som politiske aktører. Respondenterne har en tendens til at være positivt knyttede til bestemte TV-brands, mens de er yderst kritiske over for de TV-stationer, der favoriserer en politisk holdning, de ikke selv deler.

I rapporten siger en amerikansk respondent: “Liberale medier er fulde af bullshit og løgne” og “Fox News er fair; CNN fortæller venstrefløjsløgne.”

Hvedebrødsdagene er forbi – nu kommer tømmermændene

Men hvad med de sociale medier? Mark Ørsten forklarer, at vores opfattelse af de sociale medier historisk har bevæget sig fra en glad optimisme til en mere kritisk opfattelse af de nye mediers rolle som nyhedsformidlere:

»Mens de sociale medier er blevet en central kilde til nyheder for mange mennesker, så svarede kun 24 procent af de adspurgte, at de mener, at de sociale medier gør et godt stykke arbejde med at hjælpe dem med at adskille fakta fra fiktion.«

41 procent af befolkningerne i USA, Tyskland, Storbritannien, Irland, Spanien, Danmark, Australien, Frankrig og Grækenland stoler ikke på nyhederne på de sociale medier

Kritikken lyder, at feeds bliver forurenet med unøjagtige oplysninger, clickbait, ekstreme dagsordener og stærke meninger, måske endda opmuntret af sociale mediers famøse algoritmer. Algoritmer, som ingen rigtig kender.

Det har i flere lande ført til stærk kritik af de sociale medier – især Facebook og Twitter. Under det amerikanske valg i 2016 blev deres rolle kraftigt diskuteret, og det kom sågar på tale at regulere dem.

»Den slags skal man passe på med. Man bør nok finde en midterposition imellem den glade ukritiske begejstring og den mere regulative tilgang. Men det er frem for alt vigtigt, at de sociale medier selv erkender det demokratiske ansvar, de har, når de videreformidler nyheder,« siger Mark Ørsten.

Uanset hvad står de sociale medier over for en kæmpe opgave. Hvis der er noget, undersøgelsen viser, så er det, at tillid til medierne ikke bare kommer fra det ene øjeblik til det andet. Det er en lang proces konkluderer forfatterne bag undersøgelsen:

”Genopbygning af tillid er en langsigtet proces og kræver forpligtelser fra udgivere, platforme og forbrugere i mange år,” hedder det i undersøgelsens konklusion.

Analysen kan downloades her

Kommentarer

kommentarer