Bedst på SoMe: Her er regeringens mest engagerende minister

Støjberg skaber engagement på Facebook på et niveau, hvor ingen andre ministre kan være med. Det er en succes for hende, men kan udfordre regeringen, påpeger forsker i sociale medier.

Der er ingen over og ingen ved siden af integrationsminister Inger Støjberg, når det kommer til at skabe engagement blandt sine følgere på Facebook.

Flere af hendes posts på Facebook har sågar fået et liv uden for Facebook og er blevet debatteret flittigt i de traditionelle medier. Støjberg henter konsekvent mange reaktioner, når hun går til tasterne.

Støjberg står for 8 af de 10 opslag, der har afstedkommet flest reaktioner, siden VKLA-regeringen trådte til i november sidste år. Allerflest reaktioner kom på baggrund af det berømte kagebillede. Hvor integrationsministeren hentede over 50.000 reaktioner.

Læs Kforums analyse af kagebilledet: Lad dem spise kage!

Herunder kan du se de 10 mest engagerende opslag.

 

De to sidste opslag står statsminister Lars Løkke Rasmussen for. De er henholdsvis et farvel til hans hund og en lykønskning til dronningen på dagen for hendes 45-års jubilæum som regent i Danmark.

Analyse af regeringen på Facebook

Bias har analyseret samtlige opslag fra de 21 ministre, der har aktive sider på Facebook, siden VLAK-regeringen trådte til d. 28. november 2016.

Der er tale om 1.355 opslag, der samlet set har resulteret i 798.003 reaktioner fra de 706.164 følgere (én person kan følge flere ministre, så der er ikke tale om unikke følgere).

Der er stor forskel på, hvor aktive ministrene er på Facebook, og hvor mange følgere de har. Statsminister Lars Løkke Rasmussen ligger klart i spidsen med 201.072 følgere. Nummer to i rækken – og den eneste anden med over 100.000 følgere – er Inger Støjberg. Når hun slår noget op på Facebook, kan hendes 113.289 følgere læse, kommentere og dele.

Herunder kan du se, hvor mange følgere de 21 ministre havde d. 20. Marts 2017.

Kommunikation, der engagerer

 

Grafik: Jesper Andersen

Selvom Støjberg høster mange likes og reaktioner på Facebook, kunne det i princippet afspejle, at hun har flere følgere end sine ministerkollegaer, hvor hun som beskrevet kun er overgået af Lars Løkke Rasmussen.

Antallet af følgere kan man tage højde for ved at arbejde med begrebet Post Engagement Rate (PER), når man skal vurdere følgernes reaktionsvillighed. Post Engagement Rate udregnes ved at lægge alle reaktioner sammen og dividere med antallet af følgere.

Normalt udregnes PER for hvert enkelt opslag, men for at få et samlet billede af ministrenes performance på Facebook over hele perioden er det i denne analyse udregnet som det totale engagement for samtlige opslag i perioden.

Målt efter denne standard er Inger Støjberg regeringens suverænt mest engagerende minister med en Post Engagement Rate på 10,8 procent, hvilket betyder, at hun i gennemsnit over de 112 dage har høstet engagement fra mere end 10 procent af sine følgere.

Tættest på integrationsministeren kommer ældreminister Thyra Frank, der i gennemsnit engagerer 3,9 procent af sine følgere. Hun har dog kun slået noget op på Facebook to gange i perioden.

Nummer tre på listen er innovationsminister Sophie Løhde, der engagerer 3,1 procent af sine følgere i gennemsnit.

Til sammenligning ligger PER under 2 procent for 14 af regeringens 21 ministre.

Vejen til Støjbergs succes er umiddelbart, at hun får både politisk ligesindede og politiske modstandere til at dele og kommentere hendes opslag. Et godt eksempel på det er opslaget, hvor hun fejrer udlændingestramning nummer 50.

Opslaget opnåede en Post Engagement Rate på 41,8 procent, som sammenlignet med ovenstående graf tydeligt viser, at det opnåede et usædvanligt stort engagement.

Uanset hvad man mener om integrationsministerens politik og ageren på Facebook, er der ingen tvivl om, at hendes kommunikation er effektiv og engagerende. Og netop det kan faktisk være en udfordring for regeringen.

Støjbergs succes kan give bagslag

Integrationsministerens evne til at skabe engagement på Facebook er ikke nødvendigvis en ubetinget fordel for regeringen, mener Troels Runge, der forsker i sociale medier ved IT-Universitetet.

”Støjbergs kommunikation på Facebook er en stor succes for hende, men det kan være et problem for regeringen. Man kan få det indtryk, at udlændingeområdet er regeringens hovedprioritet, hvis man kun kigger på Facebook,” forklarer Troels Runge.

Den skævvridning opstår, fordi Støjberg er så langt foran de andre ministre og derved når meget længere ud med sine opdateringer end nogen anden minister.

Fordi Facebook i stigende grad spiller en rolle som nyhedsformidler, især blandt de unge, er det vigtigt, at Støjbergs kommunikation ikke er ene om at tegne regeringens politiske prioriteringer.

”De eneste andre ministre, der kan udligne Støjbergs succes på Facebook, er statsministeren og i mindre grad Anders Samuelsen,” siger Troels Runge og fortsætter:

”Alt det hun laver på Facebook, skal de andre ministre forsøge at balancere, men det er vanskeligt, når hun skaber så stort et engagement, som hun gør.”

Netop Lars Løkke Rasmussen og Anders Samuelsen gør da også deres for at balancere integrationsministerens kommunikation.

Løkke er den følsomme statsmand

Grafik: Jesper Andersen

Det leder direkte videre til, at vores statsminister er den mest følsomme af de 22 ministre. I hvert fald, når det kommer til at hente ked af det-reaktioner blandt følgerne på Facebook.

I løbet af den periode, hvor han har stået i spidsen for trekløverregeringen, har han hentet 8.235 af de grædende smileyer. Til sammenligning har Støjberg med 2.455 hentet næstflest.

De mange følsomme reaktioner indløb, da Løkke delte et opslag om sin døde hund. Her viste hele 7.775 statsministeren medfølelse.

Det skal dog med i betragtningen, at Løkke har suverænt flest følgere blandt de 22 ministre.

Ser vi i stedet på, hvor stor en andel af reaktionerne, der udgøres af grædende smileyer, er det da også kun 4,1 procent for Løkke. Og her kan en anden minister faktisk godt overgå ham.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind har ved flere lejligheder appelleret til følelserne hos sine følgere. Set over de 112 dage, analysen dækker, har 4,6 procent af reaktioner på Søren Pinds Facebookside været den triste smiley.

Herunder kan du se, hvor mange grædende smileys ministrene har høstet.

 

Mens Lars Løkke Rasmussen har hentet hovedparten af sine medfølende smileys på et opslag om sin døde hund, er Søren Pinds indløbet på opslag om den betjent, der blev myrdet i december sidste år.

Samuelsen er regeringens sjoveste minister

Grafik: Jesper Andersen

Selvom Støjberg høster reaktioner på Facebook, som bonden høster korn på sine marker, er der faktisk yderligere en reaktionstype, hvor hun bliver slået af en ministerkollega.

Udenrigsminister Anders Samuselsen løber nemlig med titlen som regeringens sjoveste minister.

4.024 gange har han fået en følger til at more sig så kosteligt over et opslag, at vedkommende har kvitteret med en haha-smiley.

Det er ikke fordi Facebookbrugerne kaster grinende smileys efter hvert et opslag, at Samuelsen kåres som regeringens sjoveste, men blot 3,1 procent af reaktionerne på hans side er den grinende smiley.

Det er dog et godt stykke foran vores næstsjoveste minister, Mai Mercado, der får følgerne til at reagere med grineikonet i 2,2 procent af tilfældene.

Herunder kan du se, hvor meget morskab ministrene har skabt blandt deres følgere.

Brian Mikkelsen er flittigst på tasterne

Grafik: Jesper Andersen

Erhvervsminister Brian Mikkelsen er den af regeringens ministre, der hyppigst går til tasterne på Facebook. Hele 168 opslag har han postet i løbet af de 112 dage, analysen dækker. Det svarer til halvandet opslag dagligt i gennemsnit.

Herunder kan du se, hvor mange opslag hver enkelt minister står bag.

 

På trods af erhvervsministerens store indsats høster han begrænsede reaktioner. Det hænger dog formentligt sammen med, at han kun har godt 14.000 følgere. Et tal, der placerer ham midt i hierarkiet blandt ministrene.

Ser man på hans PER, ligger den på 0,6 procent og dermed den tredje laveste blandt ministrene.

Om succes fra Facebook kan overføres til politisk succes eller succes ved folketingsvalg, melder denne analyse ikke noget om. Men sikkert er det, at det skaber opmærksomhed at være skrap på Facebook.

Kommentarer

kommentarer