Analyse: Europas muslimske befolkning vokser hastigt

Selv med lukkede grænser vil andelen af muslimer i Europa stige i de kommende år. Ny demografisk analyse opstiller tre scenarier for, hvordan de enkelte lande i Europa fremover befolkningsmæssigt vil udvikle sig

Andelen af muslimer i Europa vil i de kommende år blive forøget, uanset hvilken politik der bliver ført. Det viser en ny undersøgelse fra det anerkendte amerikanske Pew Research Center, der har opstillet tre fremtidsscenarier for Europas demografiske udvikling.

Analysens resultater er opsigtsvækkende, fordi alle scenarier resulterer i en markant vækst i andelen af muslimer i Europa.

Debatter om muslimsk indflydelse

Europa har registreret rekordmængder af asylansøgere de seneste år, der er flygtet fra konflikten i Syrien og andre overvejende muslimske lande. Denne bølge af muslimske indvandrere har udløst debatter om migration og sikkerhed i mange lande og har rejst spørgsmål om det nuværende og fremtidige antal muslimer i Europa.

Diskussionerne har været en tilbagevendende konfliktmagnet i mange offentlige debatter og har haft en dominerende indflydelse i valgkampe i flere europæiske lande.

Grafikken viser procentandelen af muslimer i dag i de forskellige europæiske lande. Ifølge Pew Research Center er den samlede andel af muslimer i Europa i dag 4,9 procent.

På den baggrund har Pew Research Center gennemført et omfangsrigt studie, hvor de har undersøgt, hvordan udviklingen i hvert land i Europa fremover – muligvis – kan udvikle sig demografisk i forhold til størrelsen af den muslimske befolkning i Europa.

Der er tale om tre såkaldte hvad nu hvis” analyser.  Alle tre analyser er statistiske tankeeksperimenter, der hver især belyser, hvordan antallet af Europas muslimske befolkning kan udvikle sig frem til år 2050.

Hvad nu hvis Europa lukker alle grænser og stopper al lovlig indvandring i morgen?

Det første scenarie bygger på en hypotese om ”nul-indvandring”. Hvad ville der ske, hvis alle lande i Europa øjeblikkeligt lukker deres grænser og stopper al lovlig indvandring i morgen. Ingen flygtninge, lovlige indvandrere eller udenlandske studerende ville få lov til at komme til Danmark. Alle lande i Europa lukker deres grænser hermetisk.

Grafikken viser, hvordan Pew Research Center estimerer udviklingen af muslimer i procent i Europa frem til år 2050, hvis alle grænser bliver lukket fra i morgen. Ingen flygtninge eller legale indvandrere får lov at komme ind i Europa.

Analysen når frem til, at selv ved en “nul-indvandring” ville der stadig forekomme en stigning i andelen af den muslimske befolkning i alle 30 europæiske lande. For Europa samlet ville andelen af muslimer gå fra 4,9 procent til 7,4 procent – og i Danmark fra 5,4 procent til 7,6 procent.

Dette ville ske, selv om alle 30 lande i Europa lukker deres grænser fuldstændigt.

Årsagen er, at indvandrermuslimer er gennemsnitligt 13 år yngre end den indfødte europæiske ikke-muslimske befolkning og samtidig har en højere fødselsrate.

Hvad nu hvis der ikke kommer flygtninge, men der kun er normal legal indvandring?

Dette “migrationsscenarie” forudsætter, at alle flygtningestrømme slutter, men at “regelmæssig” migration til Europa fortsætter. Scenariet er baseret på det forskerne bag undersøgelsen kalder en “mellemindvandring”, hvor der ikke kommer yderligere asylansøgere til Europa. Grænserne for alle former for asylansøgere bliver lukket ned.

Men lovlig indvandring er i dette fremtidsscenarie tilladt. Det kan være folk uden for Europa der får arbejdstilladelse fx en amerikansk forsker, der får arbejde på Novo Nordisk, eller en kinesisk studerende, der får ophold med henblik på at studere på et universitet i Danmark.

Det vil sige migration af udlændinge, der kommer til Europa af andre grunde end for at søge asyl.

Grafikken viser, hvordan Pew Research Center estimerer udviklingen af muslimer i Europa frem til år 2050. Ingen flygtninge eller asylansøgere, men udelukkende legal indvandring.

Virkningen: I Europa ville den samlede muslimske andel i 2050 være fordoblet til lidt over 11 procent. I Danmark ville andelen stige fra 5,4 til næsten 12 procent.

Hvad nu hvis flygtningestrømmen fortsætter som i 2015?

Det tredje scenarie, “høj indvandring,” forudsætter, at antallet af flygtninge til Europa mellem 2014 og midten af 2016 forbliver ubegrænset og, det er samme religiøse sammensætning – stort set bestående af muslimer-  ud over den sædvanlige årlige strøm af regulære indvandrere.

Scenariet er forholdsvist ”eksplosivt”, da det bygger på den antagelse, at volumen af den bølge af flygtninge, der kom til Europa i sommeren 2015, hvilken især berørte Tyskland og Sverige, vil fortsætte.

Grafikken viser, hvordan Pew Research Center estimerer udviklingen af muslimer i procent i Europa frem til år 2050, hvis udviklingen af flygtningestrømmen, som vi så i 2015, fortsætter.

I dette scenarie ville muslimer tegne sig for 14 procent af den europæiske befolkning inden 2050 – næsten tre gange den nuværende andel, men stadig betydeligt mindre end andelen af kristne og mennesker uden religion i Europa.

For Danmarks vedkommende når andelen af muslimer op på 16 procent mens Sverige når op på en muslimsk befolkningsandel på hele 30,6 procent: Altså næsten en tredjedel af den svenske befolkning.

Dermed bliver Sverige det land i Europa, der i 2050 ville have den største andel af muslimer, ifølge Scenarie 3 fra den amerikanske tænketank Pew Research Center.

Et tankeeksperiment baseret på data

De tre hypoteser kan ikke forudse, hvad der vil ske i fremtiden, men er snarere en række hypotetiske fremskrivninger af, hvordan Europa kan udvikle sig under forskellige omstændigheder.

Forskningslederen af analysen, Associated Director Conrad Hackett, har i en udtalelse på centerets hjemmeside påpeget, at han opfatter to af scenarierne som urealistiske.

Det første scenarie, der leger med tanken om, at alle grænser i Europa bliver lukket fra i morgen og alle former for indvandring bliver forbudt, er ifølge Hackett ikke realistisk.

»Det første scenarie bygger på, at der ikke vil være nogen indvandring i fremtiden. Det er svært for os at tro, at det vil ske. Og vi bygger vores tredje scenarie på, at de historisk store flygtningestrømme, som vi så i sommeren 2015, vil fortsætte på ubestemt tid. Det tror vi heller ikke på.«

Men hvis disse “hvad nu hvis”-scenarier ikke er realistiske, hvad kan man så bruge analysen til?

Ifølge Hackett kan undersøgelsen hjælpe politikere og offentligheden til at få en bedre fornemmelse af, hvordan restriktive migrationspolitikker vil påvirke udviklingen af den muslimske befolkning i Europa:

»Ingen, herunder mig, ved, hvor mange muslimer der vil bo i Europa i 2050. Faktum er, at fremtidige politiske, kulturelle og økonomiske begivenheder og politikker vil forme Europas muslimske befolkningstilvækst, og vi ved simpelthen ikke, hvordan disse omstændigheder vil udvikle sig. Ikke desto mindre indeholder vores rapport nogle vigtige spor om fremtiden.«

Analysen fra Pew Research Center kan downloades her

Analysen er udarbejdet af Pew Research Center som en del af Pew-Templeton Global Religious Futures-Project, der analyserer religiøse forandringer og deres indvirkning på samfund over hele verden. Finansiering til projektet kommer fra The Pew Charitable Trusts og John Templeton Foundation.

Kommentarer

kommentarer