A Bias recognized is a Bias sterilized

Navnet er Bias, fordi vi alle har vores bias og blinde vinkler. Vi skal blive bedre til at forstå og tage højde for dem. Løsningen er, at vi bliver bedre til at forstå og anvende data. Befolkningen har en bias, fordi de mangler dataadgang og datajournalistisk formidling. Det er nu tid til, at befolkningen kommer foran virksomheder/staten og med på datarevolutionen. Det skal Bias medvirke til udfra devisen: “Fortunately for serious minds, a bias recognized is a bias sterilized”  Benjamin Haydon.

Den altomfattende digitalisering af vores samfund betyder flere data om stadig flere forhold og processer. Hele samfundet – den offentlige forvaltning, markedsføring, e-handel og digital kommunikation, transport, medievaner, miljøovervågning og meget mere – er baseret på digitale platforme og dermed grundlæggende datastyret.

Resultatet er tilsynekomsten af nye sensorer og datakilder samt af den forudsigende og overvågende stat og den dataopsamlende virksomhed, der agerer på store mængder data.

I dette datadrevne samfund er der brug for datadrevet journalistik. Datarevolutionen er indtil nu primært kommet store organisationer og institutioner til gavn.

Dette bør og kan ændres, så almindelige mennesker kan få gevinsterne af de mange datakilder. For aldrig har det været lettere at indsamle, dele og visualisere stadig større og flere datakilder. Det kræver en journalistisk formidling og fokus på datajournalistik. Det kræver en platform, hvor folk kan dele og formidle data, de har samlet.

“It is a well known fact that reality has liberal bias.” Stephen Colbert

Nøgleordene er datadrevet demokratisk debat, der bringer datajournalistik ud til masserne. Midlerne er at samle datadrevne historier, data-set, visualiseringer og værktøjer i ét samlet medie. Bias skal være det site, man altid skal tjekke, fordi man her finder de rigtige tal bag historien. brugerskabte datavisualiseringer er samlet.

Målet er at gøre danskerne klogere og løfte den politiske og journalistiske dækning ved at insistere på det faktuelle grundlag.

Bias bliver det første danske medie, der indholdsmæssigt udelukkende vil fokusere på data-journalistik. Bias er et bredt medie i sin tilgang til at udvælge historier, der interesserer den brede offentlighed, og dækker både kultur, samfundsforhold og politik, men er smalt i sin konkrete tilgang, hvor redaktionen ikke vil ride med på tabloidvinkler, personfokus og forargelseshistorier – men i stedet reelt vil gøre læserne kloge.

Målet er i første omgang at kvalificere debatten herhjemme og på længere sigt at sætte helt nye dagsordener i det danske mediebillede.

Mediet adskiller sig fra andre medier med datajournalistiske formater og et traditionelt nyhedsgrafisk fokus ved at inddrage læserne som dataproducenter og formidlere. Her er mulighed for at inddrage og sammenligne egne data med andres data. Fx hvordan står det til med min skole, min by eller min alder. Altså den personlige datavinkel som en fast bestanddel såvel som den personlige dataproducerende mulighed for at opsamle og formidle læsernes datavisualisering og datasamlinger. Hvor brugergenereret datajournalistik kombineres med redaktionelt formidlet indhold på Bias. Vision er at vi skal blive bedre til at se virkeligheden på trods af vores bias.

We all see only that which we are trained to see.” Robert Anton Wilson

Med venlig hilsen

Redaktør Timme Bisgaard Munk og journalist Nikolaj Ingemann

Bias

Bias er et nyt gratis medie skabt af kommunikationsforum.dk. Mediet er ejet af kommunikationsforum A/S og har modtaget 2 millioner kroner i mediestøtte fra Kulturstyrelsen.

 

Kommentarer

kommentarer