Foto: Getty

8 ud af 10 kvinder har oplevet sexchikane

Op mod 80 procent af danske kvinder har været udsat for sexchikane. Det viser Bias’ gennemgang af tilgængelig data på området.

Hollywoodproduceren Harvey Weinsteins påståede voldtægter og overgreb på mere end 60 kvinder og den seneste #MeToo-kampagne på de sociale medier har fået kvinder over hele verden til at stå frem og berette om sexchikane og seksuelle krænkelser.

Men hvor udbredt er sexchikane i Danmark? Bias ser nærmere på de tilgængelige data. Op imod 80 procent af de danske kvinder har oplevet en eller anden form for sexchikane. Og op imod 37 procent har oplevet at være udsat for sexchikane inden for det sensete år. Men svaret afhænger i høj grad også af, hvordan man spørger.

Vi har gennemgået de nyeste undersøgelser og giver dig overblikket.

EU: Danmark har uhyggelig rekord

EU’s menneskerettighedsorgan, Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, har undersøgt, hvor stor en andel af kvinderne der har været udsat for seksuel chikane i og på tværs af medlemslandene.

Sexchikane bliver defineret som fysisk, verbal og nonverbal chikane. Der bliver spurgt ind til en række forskellige scenarier som for eksempel går på, om kvinderne har oplevet uønskede kram, sexistiske vittigheder, eller om de er blevet tvunget til at se porno.

Her har Danmark en uhyggelig rekord. Undersøgelsen er fra 2014 og viser, at 37 procent af kvinderne i Danmark angav, at de havde været udsat for sexchikane inden for de seneste 12 måneder. Det var den højeste andel på tværs af alle medlemslandene.

Agenturet har også målt, hvor stor en andel af kvinderne der har oplevet en eller anden form for sexchikane, siden de fyldte 15 år. Her ligger Danmark nummer to over lande, hvor kvinderne har oplevet mest sexchikane. 80 procent har ifølge undersøgelsen oplevet sexchikane.


Sexchikane er tiltagende i Danmark

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, der hører under Beskæftigelsesministeriet, laver løbende analyser af arbejdsmiljø og helbred på det danske arbejdsmarked. Hvert andet år bliver der blandt andet spurgte til, om man inden for de seneste 12 måneder har været udsat for seksuel chikane på sin arbejdsplads. Det var der i 2016 hele seks procent af kvinderne, der svarede ja til. Her bliver der ikke som i EU-undersøgelsen spurgt ind til forskellige scenarier.


HK: Over en fjerdedel af kvindelige medarbejdere er blevet krænket inden for et år

I foråret 2017 udgav fagforeningen HK en undersøgelse blandt sine medlemmer, der viste, at 27 procent af de adspurgte kvinder havde været udsat for en form for krænkelse inden for de seneste 12 måneder.


Undersøgelsen viste samtidig, at andelen, der svarede, at de havde været udsat for en krænkelse, i høj grad afhang af, hvordan der blev spurgt.

Adspurgt direkte og isoleret svarede kun 2 procent af kvinderne ja til, at de havde været udsat for en seksuel krænkelse.

HK stillede i alt 12 spørgsmål til, om medlemmerne havde oplevet forskellige krænkende scenarier som for eksempel upassende blikke eller stirren. Ved at lægge tallene sammen for dem, der har oplevet én eller flere krænkelser, opnår man en samlet andel på 27 procent.

3F: 17 procent mistrives pga. sexchikane

Fagforbundet 3F undersøgte sidste år konsekvenserne af sexchikane blandt medlemmerne gennem en undersøgelse, hvor forbundets tillidsvalgte – herunder tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter – blev spurgt. Bias har fået indsigt i undersøgelsen og kan her bringe resultaterne.

17 procent af de tillidsvalgte svarede, at de havde oplevet, at medarbejdere mistrivedes på grund af sexchikane. Desuden kom det frem, at 30 procent vurderede, at kolleger havde mistrivedes på grund af sexistisk humor, og 61 procent havde oplevet, at kolleger havde mistrivedes på grund af tonen på arbejdspladsen.

Kommentarer

kommentarer