6 ud af 10 danskere er en økonomisk underskudsforretning

Medmindre du har en indkomst på over 400.000 kroner om året er du en byrde for statskassen. En ny undersøgelse fra CEPOS påviser en skævvridning i samfundet hvor 40 procent betaler for de sidste 60 procent

Der er flere modtagere end ydere til fællesskabet. De ca. 40 pct. betaler groft sagt til de ca. 60 pct. Eller med andre ord: De seks ud af 10 danskere over 18 år, som har de laveste indkomster, modtager mere i offentlige overførselsindkomst og trækker mere på den offentlige service, end de samlet betaler i skatter og afgifter.

Fordelt på indkomstgrupper er det de ca. 59 procent med de laveste indkomster, der har underskud i forhold til det offentlige, mens de rigeste 40 procent betaler mere, end de modtager.

I analysen har CEPOS inddelt danskerne i deciler efter indkomst. Første decil er de fattigste ti procent med en gennemsnitlig indkomst på 98.763 kroner. Det tiende decil er de rigeste ti procent, som har en gennemsnitlig indkomst på 847.824 kroner

Kommentarer

kommentarer